Chợ Việt Online

Share This Post

Thị trường địa ốc

Bửu Long (Biên Hòa – Đồng Nai): Tự ý xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp thì bị xử lý như thế nào?

Từng bị cưỡng chế yêu cầu trả về nguyên trạng đối với một số đoạn đường không phép, nhưng hiện nay tại khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 vẫn được công khai xây dựng trái phép. Nhiều căn nhà nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường bao kín đáo được người mua lô nền đưa vào sử dụng. Vậy với hành xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp như trong trường hợp này, người mua đã vi phạm pháp luật gì và bị xử lý như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1, Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014, nhà ở riêng lẻ tại đô thị chủ đầu tư bắt buộc phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước cấp trước khi khởi công.

Tuy nhiên, tại phường Bửu Long TP Biên Hòa có một khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ngay phía sau trụ sở UBND phường người dân không cần tuân theo Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014, bởi trên khu đất này, người ta có ‘đặc quyền’ xây dựng không cần cấp phép. Điều đáng nói là cách đây chừng 2 năm khu đất đã từng bị cơ quan chức năng cưỡng chế yêu cầu trả về nguyên trạng đối với một số đoạn đường không phép, nhưng đến nay mọi việc lại vẫn đâu hoàn đó.

Vào khoảng thời gian 2019 một số đoạn đường trái phép tại khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã bị cưỡng chế tháo dỡ

Vào khoảng thời gian 2019 một số đoạn đường trái phép tại khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã bị cưỡng chế tháo dỡ

Vào khoảng thời gian 2019 một số đoạn đường trái phép tại khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã bị cưỡng chế tháo dỡ

Vào khoảng thời gian 2019 một số đoạn đường trái phép tại khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã bị cưỡng chế tháo dỡ

Vào khoảng thời gian 2019 một số đoạn đường trái phép tại khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã bị cưỡng chế tháo dỡ

Vào khoảng thời gian 2019 một số đoạn đường trái phép tại khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã bị cưỡng chế tháo dỡ

Vào khoảng thời gian 2019 một số đoạn đường trái phép tại khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã bị cưỡng chế tháo dỡ

Vào khoảng thời gian 2019 một số đoạn đường trái phép tại khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã bị cưỡng chế tháo dỡ

Qua tìm hiểu, khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 với các chủ sử dụng lần lượt như sau: Tờ 18 các thửa (thửa 74 (2.486,8m2) đất cây lâu năm do ông Hồ Sỹ Thuần đứng tên, thửa 118 (339,1m2) và thửa 117 ( 327,1m2) đất chuyên trồng lúa); tờ 19 các thửa (thửa 22 (2.404,8m2) là đất trồng lúa nước còn lại do ông Hồ Văn Giáo đứng tên, thửa 23 (1.623,9m2) và thửa 24 (949,1m2) đều là đất trồng lúa nước còn lại do ông Trần Văn Lượng đứng tên, thửa 25 (2.049,4m2) đất ở đô thị do ông Lê Minh Tân đứng tên, thửa 27 (240,5m2) và thửa 102 (158,6m2) đều là đất trồng cây hàng năm khác); tờ 27 thửa 172 (1.595,7m2) đất trồng cây hàng năm khác.

Theo quyết định công bố quy hoạch số 4738/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 thì phần lớn diện tích khu đất này đang quy hoạch đất xây dựng cơ sở giáo dục trường TH Tân Thành nên không đủ điều kiện để được cấp phép xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản 1, Điều 93, Luật Xây dựng 2014. Nhưng sau khi chủ đất cho thi công hoàn thiện 7 đoạn đường thảm nhựa rộng 6m với 4 đoạn đường dọc và 3 đoạn đường ngang, 14 trụ điện có đấu nối dây dẫn phục vụ sinh hoạt và tổ chức phân lô, mở bán nền bởi suốt 2 năm qua thông qua hình thức mua bán giấy tờ tay có sơ đồ phân lô cụ thể phân chia khu đất thành 5 khu A, B, C, D, F với tổng cộng khoảng 79 nền thì đến thời điểm hiện tại, một số lô đất tại vị trí thửa 117, 118, 74 tờ 18 và thửa 22 tờ 19 đã có rất nhiều căn nhà kiên cố được xây dựng với hệ thống tường bao kín đáo.

Nhưng đến nay khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã được chủ đất cho thi công hoàn thiện 7 đoạn đường thảm nhựa rộng 6m với 4 đoạn đường dọc và 3 đoạn đường ngang, 14 trụ điện có đấu nối dây dẫn phục vụ sinh hoạt, nhìn cứ như hạ tầng của một dự án hợp pháp nào đó.

Nhưng đến nay khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã được chủ đất cho thi công hoàn thiện 7 đoạn đường thảm nhựa rộng 6m với 4 đoạn đường dọc và 3 đoạn đường ngang, 14 trụ điện có đấu nối dây dẫn phục vụ sinh hoạt, nhìn cứ như hạ tầng của một dự án hợp pháp nào đó.

Nhưng đến nay khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã được chủ đất cho thi công hoàn thiện 7 đoạn đường thảm nhựa rộng 6m với 4 đoạn đường dọc và 3 đoạn đường ngang, 14 trụ điện có đấu nối dây dẫn phục vụ sinh hoạt, nhìn cứ như hạ tầng của một dự án hợp pháp nào đó.

Nhưng đến nay khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã được chủ đất cho thi công hoàn thiện 7 đoạn đường thảm nhựa rộng 6m với 4 đoạn đường dọc và 3 đoạn đường ngang, 14 trụ điện có đấu nối dây dẫn phục vụ sinh hoạt, nhìn cứ như hạ tầng của một dự án hợp pháp nào đó.

Nhưng đến nay khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã được chủ đất cho thi công hoàn thiện 7 đoạn đường thảm nhựa rộng 6m với 4 đoạn đường dọc và 3 đoạn đường ngang, 14 trụ điện có đấu nối dây dẫn phục vụ sinh hoạt, nhìn cứ như hạ tầng của một dự án hợp pháp nào đó.

Nhưng đến nay khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã được chủ đất cho thi công hoàn thiện 7 đoạn đường thảm nhựa rộng 6m với 4 đoạn đường dọc và 3 đoạn đường ngang, 14 trụ điện có đấu nối dây dẫn phục vụ sinh hoạt, nhìn cứ như hạ tầng của một dự án hợp pháp nào đó.

Nhưng đến nay khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã được chủ đất cho thi công hoàn thiện 7 đoạn đường thảm nhựa rộng 6m với 4 đoạn đường dọc và 3 đoạn đường ngang, 14 trụ điện có đấu nối dây dẫn phục vụ sinh hoạt, nhìn cứ như hạ tầng của một dự án hợp pháp nào đó.

Nhưng đến nay khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã được chủ đất cho thi công hoàn thiện 7 đoạn đường thảm nhựa rộng 6m với 4 đoạn đường dọc và 3 đoạn đường ngang, 14 trụ điện có đấu nối dây dẫn phục vụ sinh hoạt, nhìn cứ như hạ tầng của một dự án hợp pháp nào đó.

Nhưng đến nay khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã được chủ đất cho thi công hoàn thiện 7 đoạn đường thảm nhựa rộng 6m với 4 đoạn đường dọc và 3 đoạn đường ngang, 14 trụ điện có đấu nối dây dẫn phục vụ sinh hoạt, nhìn cứ như hạ tầng của một dự án hợp pháp nào đó.

Nhưng đến nay khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã được chủ đất cho thi công hoàn thiện 7 đoạn đường thảm nhựa rộng 6m với 4 đoạn đường dọc và 3 đoạn đường ngang, 14 trụ điện có đấu nối dây dẫn phục vụ sinh hoạt, nhìn cứ như hạ tầng của một dự án hợp pháp nào đó.

Nhưng đến nay khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã được chủ đất cho thi công hoàn thiện 7 đoạn đường thảm nhựa rộng 6m với 4 đoạn đường dọc và 3 đoạn đường ngang, 14 trụ điện có đấu nối dây dẫn phục vụ sinh hoạt, nhìn cứ như hạ tầng của một dự án hợp pháp nào đó.

Nhưng đến nay khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã được chủ đất cho thi công hoàn thiện 7 đoạn đường thảm nhựa rộng 6m với 4 đoạn đường dọc và 3 đoạn đường ngang, 14 trụ điện có đấu nối dây dẫn phục vụ sinh hoạt, nhìn cứ như hạ tầng của một dự án hợp pháp nào đó.

Nhưng đến nay khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã được chủ đất cho thi công hoàn thiện 7 đoạn đường thảm nhựa rộng 6m với 4 đoạn đường dọc và 3 đoạn đường ngang, 14 trụ điện có đấu nối dây dẫn phục vụ sinh hoạt, nhìn cứ như hạ tầng của một dự án hợp pháp nào đó.

Nhưng đến nay khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và cả đất lúa ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đã được chủ đất cho thi công hoàn thiện 7 đoạn đường thảm nhựa rộng 6m với 4 đoạn đường dọc và 3 đoạn đường ngang, 14 trụ điện có đấu nối dây dẫn phục vụ sinh hoạt, nhìn cứ như hạ tầng của một dự án hợp pháp nào đó.

Từ năm 2019 khu đất này đã có sơ đồ phân lô cụ thể phân chia khu đất thành 5 khu A, B, C, D, F với tộng cộng 79 nền

Từ năm 2019 khu đất này đã có sơ đồ phân lô cụ thể phân chia khu đất thành 5 khu A, B, C, D, F với tộng cộng 79 nền

Mở bán công khai bằng giấy tờ tay, để thuận tiện cho quá trình mua bán thì chủ đất đã không ngần ngại chi tiền thuê đơn vị đo tách trích lục cho từng lô như thế này

Mở bán công khai bằng giấy tờ tay, để thuận tiện cho quá trình mua bán thì chủ đất đã không ngần ngại chi tiền thuê đơn vị đo tách trích lục cho từng lô như thế này

Đến nay thì rất nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường rào kín đáo đã được người mua lô nền tại khu đất khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đưa vào sử dụng

Đến nay thì rất nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường rào kín đáo đã được người mua lô nền tại khu đất khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đưa vào sử dụng

Đến nay thì rất nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường rào kín đáo đã được người mua lô nền tại khu đất khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đưa vào sử dụng

Đến nay thì rất nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường rào kín đáo đã được người mua lô nền tại khu đất khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đưa vào sử dụng

Đến nay thì rất nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường rào kín đáo đã được người mua lô nền tại khu đất khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đưa vào sử dụng

Đến nay thì rất nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường rào kín đáo đã được người mua lô nền tại khu đất khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đưa vào sử dụng

Đến nay thì rất nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường rào kín đáo đã được người mua lô nền tại khu đất khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đưa vào sử dụng

Đến nay thì rất nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường rào kín đáo đã được người mua lô nền tại khu đất khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đưa vào sử dụng

Đến nay thì rất nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường rào kín đáo đã được người mua lô nền tại khu đất khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đưa vào sử dụng

Đến nay thì rất nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường rào kín đáo đã được người mua lô nền tại khu đất khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đưa vào sử dụng

Đến nay thì rất nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường rào kín đáo đã được người mua lô nền tại khu đất khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đưa vào sử dụng

Đến nay thì rất nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường rào kín đáo đã được người mua lô nền tại khu đất khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đưa vào sử dụng

Đến nay thì rất nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường rào kín đáo đã được người mua lô nền tại khu đất khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đưa vào sử dụng

Đến nay thì rất nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường rào kín đáo đã được người mua lô nền tại khu đất khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đưa vào sử dụng

Đến nay thì rất nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường rào kín đáo đã được người mua lô nền tại khu đất khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đưa vào sử dụng

Đến nay thì rất nhiều căn nhà kiên cố với hệ thống tường rào kín đáo đã được người mua lô nền tại khu đất khu đất nông nghiệp rộng 12.175m2 ở tờ 18 các thửa 74, 118, 117, tờ bản đồ số 19 các thửa 22, 23, 24, 25, 102, 127 và tờ 27 thửa 172 đưa vào sử dụng

Theo quy định điểm c, khoản 5, Điều 11, Nghị định 139/2017/NĐ-CP thì với hành vi tự ý xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp khi chưa được cấp phép xây dựng thì các chủ nhà sẽ bị phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng. Kèm theo đó là biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định tại điểm d, khoản 11, Điều 15 cùng Nghị định.

Vậy nên, trước khi xuống tiền mua đất cất nhà nhằm mục đích an cư, người mua cần tìm hiểu kĩ các quy định của pháp luật hiện hành, cách nhanh nhất là liên hệ chính quyền địa phương để được cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết nhằm tránh tình trạng tiền vẫn mất mà tật vẫn mang.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công