largeer
Home / Tag
Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, Công ty TNHH Nha khoa SunShine bị phạt 135 triệu đồng Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, Công ty TNHH Nha khoa SunShine bị phạt 135 triệu đồng

Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, Công ty TNHH Nha khoa SunShine bị phạt 135 triệu đồng

-   26/11/2023 10:14

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt hành chính đối với Nha khoa Sunshine vì cung cấp dịch vụ khám chữ bệnh khi không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công