Chợ Việt Online

Share This Post

SG 247

Để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng, Chủ tịch xã Bình Minh (Trảng Bom – Đồng Nai) nói gì?

Xã Bình Minh – huyện Trảng Bom thời gian qua nổi lên như một điểm “nóng” về tình trạng phân lô bán nền và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp dẫn tới tình trạng người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo đích danh chủ tịch xã. Sau quá thụ lý, UBND huyện Trảng Bom đã có kết luận và chủ tịch xã Bình Minh đã có một số giải trình nhất định. Tuy nhiên, liệu giải trình này có thuyết phục được dư luận khi mà sai phạm vẫn tiếp tục diễn ra, công tác khắc phục vẫn đang nửa vời?

Thời gian qua dư luận đang rất xôn xao về tình trạng hàng loạt các khu đất nông nghiệp tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom bị đầu nậu thi nhau “xẻ thịt” tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, mua bán sang nhượng dưới nhiều hình thức. Có thể liệt kê ra đây những khu đất sau:

Khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411. Trong đó thửa 171 (1317,5m2), 172 (1054,7m2) tờ 11, thửa 362 (1028,3m2), 364 (1761,7m2) tờ 13 và thửa 411 (1369,80m2) tờ 14 do ông Nguyễn Văn Lực đứng tên. Thửa 90 (789,70 m2) do ông Phạm Xuân Bình và bà Phạm Thị Thúy Hằng cùng đứng tên chủ sử dụng. Thửa 408 (2254,7m2), 409 (1424,9m2), 410 (1000m2) tờ 14 thuộc quyền sử dụng của bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Tuy mục đích sử dụng của cả khu đất vẫn đang là đất nông nghiệp: Đất cây lâu năm và đất rừng sản xuất nhưng chủ đất đã cho thi công hoàn thiện 1 đoạn đường rộng 6m, dài 87m một số đoạn đã trải đá mi, một số đoạn đã đổ bê tộng, hai bên xây dựng mương thoát nước tại vị trí thửa 408 tờ 14. Đến thời điểm tháng 10/2020 đoạn đường này đã được phủ đất trên toàn bộ bề mặt nhằm mục đích che dấu hành vi sai phạm. Đáng nói là thời gian qua các lô nền của khu đất rộng hơn 2ha này đã được mở bán công khai trên các trang mạng như chotot.com với mức giá 300 – 350 triệu đồng/lô có kèm theo sơ đồ phân lô cụ thể cùng những lời chào mời vô cùng hấp dẫn: Bao xây dựng, khu này đang quy hoạch đất ở nông thôn vì chỉ cách UBND xã Bình Minh 1km, mỗi lãnh đạo xã đều có từ 1 – 2 lô nên cò đất không quên tiếp thị để người mua yên tâm xuống tiền.

Khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 đã có sơ đồ phân lô cụ thể (Hình ảnh ghi nhận vào tháng 6/2020)

Khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 đã có sơ đồ phân lô cụ thể (Hình ảnh ghi nhận vào tháng 6/2020)

Tại thời điểm tháng 06/2020 khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 này đã được các chủ đất cho thi công hoàn thiện 1 đoạn đường rộng 6m, dài 87m một số đoạn đã trải đá mi, một số đoạn đã đổ bê tộng, hai bên xây dựng mương thoát nước tại vị trí thửa 408 tờ 14

Tại thời điểm tháng 06/2020 khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 này đã được các chủ đất cho thi công hoàn thiện 1 đoạn đường rộng 6m, dài 87m một số đoạn đã trải đá mi, một số đoạn đã đổ bê tộng, hai bên xây dựng mương thoát nước tại vị trí thửa 408 tờ 14

Tại thời điểm tháng 06/2020 khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 này đã được các chủ đất cho thi công hoàn thiện 1 đoạn đường rộng 6m, dài 87m một số đoạn đã trải đá mi, một số đoạn đã đổ bê tộng, hai bên xây dựng mương thoát nước tại vị trí thửa 408 tờ 14

Tại thời điểm tháng 06/2020 khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 này đã được các chủ đất cho thi công hoàn thiện 1 đoạn đường rộng 6m, dài 87m một số đoạn đã trải đá mi, một số đoạn đã đổ bê tộng, hai bên xây dựng mương thoát nước tại vị trí thửa 408 tờ 14

Tại thời điểm tháng 06/2020 khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 này đã được các chủ đất cho thi công hoàn thiện 1 đoạn đường rộng 6m, dài 87m một số đoạn đã trải đá mi, một số đoạn đã đổ bê tộng, hai bên xây dựng mương thoát nước tại vị trí thửa 408 tờ 14

Tại thời điểm tháng 06/2020 khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 này đã được các chủ đất cho thi công hoàn thiện 1 đoạn đường rộng 6m, dài 87m một số đoạn đã trải đá mi, một số đoạn đã đổ bê tộng, hai bên xây dựng mương thoát nước tại vị trí thửa 408 tờ 14

Tại thời điểm tháng 06/2020 khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 này đã được các chủ đất cho thi công hoàn thiện 1 đoạn đường rộng 6m, dài 87m một số đoạn đã trải đá mi, một số đoạn đã đổ bê tộng, hai bên xây dựng mương thoát nước tại vị trí thửa 408 tờ 14

Tại thời điểm tháng 06/2020 khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 này đã được các chủ đất cho thi công hoàn thiện 1 đoạn đường rộng 6m, dài 87m một số đoạn đã trải đá mi, một số đoạn đã đổ bê tộng, hai bên xây dựng mương thoát nước tại vị trí thửa 408 tờ 14

Tại thời điểm tháng 06/2020 khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 này đã được các chủ đất cho thi công hoàn thiện 1 đoạn đường rộng 6m, dài 87m một số đoạn đã trải đá mi, một số đoạn đã đổ bê tộng, hai bên xây dựng mương thoát nước tại vị trí thửa 408 tờ 14

Tại thời điểm tháng 06/2020 khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 này đã được các chủ đất cho thi công hoàn thiện 1 đoạn đường rộng 6m, dài 87m một số đoạn đã trải đá mi, một số đoạn đã đổ bê tộng, hai bên xây dựng mương thoát nước tại vị trí thửa 408 tờ 14

Tại thời điểm tháng 06/2020 khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 này đã được các chủ đất cho thi công hoàn thiện 1 đoạn đường rộng 6m, dài 87m một số đoạn đã trải đá mi, một số đoạn đã đổ bê tộng, hai bên xây dựng mương thoát nước tại vị trí thửa 408 tờ 14

Tại thời điểm tháng 06/2020 khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 này đã được các chủ đất cho thi công hoàn thiện 1 đoạn đường rộng 6m, dài 87m một số đoạn đã trải đá mi, một số đoạn đã đổ bê tộng, hai bên xây dựng mương thoát nước tại vị trí thửa 408 tờ 14

Đến thời điểm tháng 10/2020 con đường bê tông và thảm đá ở vị trí thửa 408 tờ 14 này đã được chủ đất dùng đất che phủ nhằm che mắt chính quyền địa phương

Đến thời điểm tháng 10/2020 con đường bê tông và thảm đá ở vị trí thửa 408 tờ 14 này đã được chủ đất dùng đất che phủ nhằm che mắt chính quyền địa phương

Đến thời điểm tháng 10/2020 con đường bê tông và thảm đá ở vị trí thửa 408 tờ 14 này đã được chủ đất dùng đất che phủ nhằm che mắt chính quyền địa phương

Đến thời điểm tháng 10/2020 con đường bê tông và thảm đá ở vị trí thửa 408 tờ 14 này đã được chủ đất dùng đất che phủ nhằm che mắt chính quyền địa phương

Đến thời điểm tháng 10/2020 con đường bê tông và thảm đá ở vị trí thửa 408 tờ 14 này đã được chủ đất dùng đất che phủ nhằm che mắt chính quyền địa phương

Đến thời điểm tháng 10/2020 con đường bê tông và thảm đá ở vị trí thửa 408 tờ 14 này đã được chủ đất dùng đất che phủ nhằm che mắt chính quyền địa phương

Đến thời điểm tháng 10/2020 con đường bê tông và thảm đá ở vị trí thửa 408 tờ 14 này đã được chủ đất dùng đất che phủ nhằm che mắt chính quyền địa phương

Đến thời điểm tháng 10/2020 con đường bê tông và thảm đá ở vị trí thửa 408 tờ 14 này đã được chủ đất dùng đất che phủ nhằm che mắt chính quyền địa phương

Các lô nền của khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 này đã được rao bán công khai trên các trang mạng như chotot.com từ thời điểm tháng 06/2020

Các lô nền của khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 này đã được rao bán công khai trên các trang mạng như chotot.com từ thời điểm tháng 06/2020

Các lô nền của khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 này đã được rao bán công khai trên các trang mạng như chotot.com từ thời điểm tháng 06/2020

Các lô nền của khu đất rộng 24.012,6m2 ở tờ 11 thửa 171, 172; tờ 13 thửa 362 và 364 và tờ 14 thửa 90, 408, 409, 410, 411 này đã được rao bán công khai trên các trang mạng như chotot.com từ thời điểm tháng 06/2020

Khu đất ở tờ 19 các thửa 825 và 839. Trong đó thửa 825 đất trồng cây lâu năm hiện do bà Ngô Thị Thái đứng tên, thửa 839 đất ở nông thôn kết hợp với đất trồng cây lâu năm do ông Lê Hải Triều đứng tên nhưng khu đất đã được tân trang 01 con đường bê tông rộng 5m, dài 60m, trồng 04 trụ điện đã kéo dây. Sau phân lô bán nền thì hiện tại 1 căn nhà cấp 4 diện tích khoản 35m2 cũng đã được đưa vào sử dụng.

Tháng 06/2020 thì khu đất ở tờ 19 các thửa 825 và 839 cũng đã có sơ đồ phân lô chi tiết.

Tháng 06/2020 thì khu đất ở tờ 19 các thửa 825 và 839 cũng đã có sơ đồ phân lô chi tiết.

Khu đất ở tờ 19 các thửa 825 và 839 này đã được tân trang 01 con đường bê tông rộng 5m, dài 60m, trồng 04 trụ điện đã kéo dây (Hình ảnh ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Khu đất ở tờ 19 các thửa 825 và 839 này đã được tân trang 01 con đường bê tông rộng 5m, dài 60m, trồng 04 trụ điện đã kéo dây (Hình ảnh ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Khu đất ở tờ 19 các thửa 825 và 839 này đã được tân trang 01 con đường bê tông rộng 5m, dài 60m, trồng 04 trụ điện đã kéo dây (Hình ảnh ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Khu đất ở tờ 19 các thửa 825 và 839 này đã được tân trang 01 con đường bê tông rộng 5m, dài 60m, trồng 04 trụ điện đã kéo dây (Hình ảnh ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Khu đất ở tờ 19 các thửa 825 và 839 này đã được tân trang 01 con đường bê tông rộng 5m, dài 60m, trồng 04 trụ điện đã kéo dây (Hình ảnh ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Khu đất ở tờ 19 các thửa 825 và 839 này đã được tân trang 01 con đường bê tông rộng 5m, dài 60m, trồng 04 trụ điện đã kéo dây (Hình ảnh ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Sau phân lô bán nền công khai thì đã có 01 căn nhà cấp 4 đã được đưa vào sử dụng tại khu đất ở tờ 19 các thửa 825 và 839 này (Hình ảnh ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Sau phân lô bán nền công khai thì đã có 01 căn nhà cấp 4 đã được đưa vào sử dụng tại khu đất ở tờ 19 các thửa 825 và 839 này (Hình ảnh ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Khu đất ở tờ 18 thửa 184 và 203. Trong đó thửa 184 do 2 ông bà Phạm Văn Hưng, Nguyễn thị Lê cùng đứng tên chủ sử dụng, thửa 203 do ông Phạm Văn Hưng đứng tên. Tuy khu đất này vẫn đang là đất nông nghiệp: Đất trồng cây lâu năm nhưng chủ đất là ông Hưng và bà Lê đã cho thi công 2 con đường bê tông rộng 5m, mỗi đường dài 40m, có hệ thống mương thoát nước cùng 12 trụ điện đã đấu nối dây vào hệ thống điện của xã. Sau quá trình phân lô và ,mở bán nền thì hiện tại trên đất đã có 02 căn nhà cấp 4: Một căn đã được đưa vào sử dụng, 1 căn đang trong giai đoạn thi công.

Tại thời điểm tháng 6/2020 thì trên khu đất ở tờ 18 thửa 184 và 203 đã có 2 con đường bê tông rộng 5m, mỗi đường dài 40m, có hệ thống mương thoát nước cùng 12 trụ điện đã đấu nối dây vào hệ thống điện của xã, cùng với đó là 02 căn nhà cấp 4: Một căn đang trong quá trình thi công, một căn đã đưa vào sử dụng

Tại thời điểm tháng 6/2020 thì trên khu đất ở tờ 18 thửa 184 và 203 đã có 2 con đường bê tông rộng 5m, mỗi đường dài 40m, có hệ thống mương thoát nước cùng 12 trụ điện đã đấu nối dây vào hệ thống điện của xã, cùng với đó là 02 căn nhà cấp 4: Một căn đang trong quá trình thi công, một căn đã đưa vào sử dụng

Tại thời điểm tháng 6/2020 thì trên khu đất ở tờ 18 thửa 184 và 203 đã có 2 con đường bê tông rộng 5m, mỗi đường dài 40m, có hệ thống mương thoát nước cùng 12 trụ điện đã đấu nối dây vào hệ thống điện của xã, cùng với đó là 02 căn nhà cấp 4: Một căn đang trong quá trình thi công, một căn đã đưa vào sử dụng

Tại thời điểm tháng 6/2020 thì trên khu đất ở tờ 18 thửa 184 và 203 đã có 2 con đường bê tông rộng 5m, mỗi đường dài 40m, có hệ thống mương thoát nước cùng 12 trụ điện đã đấu nối dây vào hệ thống điện của xã, cùng với đó là 02 căn nhà cấp 4: Một căn đang trong quá trình thi công, một căn đã đưa vào sử dụng

Tại thời điểm tháng 6/2020 thì trên khu đất ở tờ 18 thửa 184 và 203 đã có 2 con đường bê tông rộng 5m, mỗi đường dài 40m, có hệ thống mương thoát nước cùng 12 trụ điện đã đấu nối dây vào hệ thống điện của xã, cùng với đó là 02 căn nhà cấp 4: Một căn đang trong quá trình thi công, một căn đã đưa vào sử dụng

Tại thời điểm tháng 6/2020 thì trên khu đất ở tờ 18 thửa 184 và 203 đã có 2 con đường bê tông rộng 5m, mỗi đường dài 40m, có hệ thống mương thoát nước cùng 12 trụ điện đã đấu nối dây vào hệ thống điện của xã, cùng với đó là 02 căn nhà cấp 4: Một căn đang trong quá trình thi công, một căn đã đưa vào sử dụng

Tại thời điểm tháng 6/2020 thì trên khu đất ở tờ 18 thửa 184 và 203 đã có 2 con đường bê tông rộng 5m, mỗi đường dài 40m, có hệ thống mương thoát nước cùng 12 trụ điện đã đấu nối dây vào hệ thống điện của xã, cùng với đó là 02 căn nhà cấp 4: Một căn đang trong quá trình thi công, một căn đã đưa vào sử dụng

Tại thời điểm tháng 6/2020 thì trên khu đất ở tờ 18 thửa 184 và 203 đã có 2 con đường bê tông rộng 5m, mỗi đường dài 40m, có hệ thống mương thoát nước cùng 12 trụ điện đã đấu nối dây vào hệ thống điện của xã, cùng với đó là 02 căn nhà cấp 4: Một căn đang trong quá trình thi công, một căn đã đưa vào sử dụng

Tại thời điểm tháng 6/2020 thì khu đất ở tờ 18 thửa 184 và 203 đã có sơ đồ phân lô cụ thể và mở bán công khai

Tại thời điểm tháng 6/2020 thì khu đất ở tờ 18 thửa 184 và 203 đã có sơ đồ phân lô cụ thể và mở bán công khai

Tại thời điểm tháng 6/2020 thì khu đất ở tờ 18 thửa 184 và 203 đã có sơ đồ phân lô cụ thể và mở bán công khai, có giá chi tiết cho từng lô nền

Tại thời điểm tháng 6/2020 thì khu đất ở tờ 18 thửa 184 và 203 đã có sơ đồ phân lô cụ thể và mở bán công khai, có giá chi tiết cho từng lô nền

Khu đất ở nông thôn kết hợp với đất trồng cây lâu năm rộng 3250,4m2 thuộc tờ 24 thửa 966 do ông Phạm Công Ân đứng tên chủ sử dụng. Tuy phần lớn diện tích là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng khu đất này đã được ông Phạm Công Ân cho thi công hẳn 1 con đường thảm đá rộng 5m, dài 70m. Sau quá trình làm đường và phân lô bán nền thì đã có 1 căn nhà cấp 4 diện tích 100m2 đã được đưa vào sử dụng.

Hình ảnh thực tế về khu đất ở nông thôn kết hợp với đất trồng cây lâu năm rộng 3250,4m2 thuộc tờ 24 thửa 966 do ông Phạm Công Ân đứng tên chủ sử dụng. Tuy phần lớn diện tích là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng khu đất này đã được ông Phạm Công Ân cho thi công hẳn 1 con đường thảm đá rộng 5m, dài 70m. Sau quá trình làm đường và phân lô bán nền thì đã có 1 căn nhà cấp 4 diện tích 100m2 đã được đưa vào sử dụng (thời gian ghi nhận hình ảnh là vào tháng 06/2020)

Hình ảnh thực tế về khu đất ở nông thôn kết hợp với đất trồng cây lâu năm rộng 3250,4m2 thuộc tờ 24 thửa 966 do ông Phạm Công Ân đứng tên chủ sử dụng. Tuy phần lớn diện tích là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng khu đất này đã được ông Phạm Công Ân cho thi công hẳn 1 con đường thảm đá rộng 5m, dài 70m. Sau quá trình làm đường và phân lô bán nền thì đã có 1 căn nhà cấp 4 diện tích 100m2 đã được đưa vào sử dụng (thời gian ghi nhận hình ảnh là vào tháng 06/2020)

Hình ảnh thực tế về khu đất ở nông thôn kết hợp với đất trồng cây lâu năm rộng 3250,4m2 thuộc tờ 24 thửa 966 do ông Phạm Công Ân đứng tên chủ sử dụng. Tuy phần lớn diện tích là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng khu đất này đã được ông Phạm Công Ân cho thi công hẳn 1 con đường thảm đá rộng 5m, dài 70m. Sau quá trình làm đường và phân lô bán nền thì đã có 1 căn nhà cấp 4 diện tích 100m2 đã được đưa vào sử dụng (thời gian ghi nhận hình ảnh là vào tháng 06/2020)

Hình ảnh thực tế về khu đất ở nông thôn kết hợp với đất trồng cây lâu năm rộng 3250,4m2 thuộc tờ 24 thửa 966 do ông Phạm Công Ân đứng tên chủ sử dụng. Tuy phần lớn diện tích là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng khu đất này đã được ông Phạm Công Ân cho thi công hẳn 1 con đường thảm đá rộng 5m, dài 70m. Sau quá trình làm đường và phân lô bán nền thì đã có 1 căn nhà cấp 4 diện tích 100m2 đã được đưa vào sử dụng (thời gian ghi nhận hình ảnh là vào tháng 06/2020)

Hình ảnh thực tế về khu đất ở nông thôn kết hợp với đất trồng cây lâu năm rộng 3250,4m2 thuộc tờ 24 thửa 966 do ông Phạm Công Ân đứng tên chủ sử dụng. Tuy phần lớn diện tích là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng khu đất này đã được ông Phạm Công Ân cho thi công hẳn 1 con đường thảm đá rộng 5m, dài 70m. Sau quá trình làm đường và phân lô bán nền thì đã có 1 căn nhà cấp 4 diện tích 100m2 đã được đưa vào sử dụng (thời gian ghi nhận hình ảnh là vào tháng 06/2020)

Hình ảnh thực tế về khu đất ở nông thôn kết hợp với đất trồng cây lâu năm rộng 3250,4m2 thuộc tờ 24 thửa 966 do ông Phạm Công Ân đứng tên chủ sử dụng. Tuy phần lớn diện tích là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng khu đất này đã được ông Phạm Công Ân cho thi công hẳn 1 con đường thảm đá rộng 5m, dài 70m. Sau quá trình làm đường và phân lô bán nền thì đã có 1 căn nhà cấp 4 diện tích 100m2 đã được đưa vào sử dụng (thời gian ghi nhận hình ảnh là vào tháng 06/2020)

Khu đất rộng 4768,60m2 ở tờ 24 thửa 388 do ông Đoàn Trường Sơn đứng tên chủ sử dụng. Tuy mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng thực tế chủ đất đã cho thi công 01 con đường đã trải thảm đá mi rộng 5m, dài 100m. Quanh đất có tường bao quanh (gồm 3 tường gạch đất nung, 1 tường gạch đúc).

Đất trồng cây hàng năm khác nhưng khu đất rộng 4768,60m2 ở tờ 24 thửa 388 do ông Đoàn Trường Sơn đứng tên chủ sử dụng đã tồn tại 01 con đường đã trải thảm đá mi rộng 5m, dài 100m. Quanh đất có tường bao quanh (gồm 3 tường gạch đất nung, 1 tường gạch đúc). (Đây là hình ảnh khu đất tại thời điểm tháng 6/2020)

Đất trồng cây hàng năm khác nhưng khu đất rộng 4768,60m2 ở tờ 24 thửa 388 do ông Đoàn Trường Sơn đứng tên chủ sử dụng đã tồn tại 01 con đường đã trải thảm đá mi rộng 5m, dài 100m. Quanh đất có tường bao quanh (gồm 3 tường gạch đất nung, 1 tường gạch đúc). (Đây là hình ảnh khu đất tại thời điểm tháng 6/2020)

Đất trồng cây hàng năm khác nhưng khu đất rộng 4768,60m2 ở tờ 24 thửa 388 do ông Đoàn Trường Sơn đứng tên chủ sử dụng đã tồn tại 01 con đường đã trải thảm đá mi rộng 5m, dài 100m. Quanh đất có tường bao quanh (gồm 3 tường gạch đất nung, 1 tường gạch đúc). (Đây là hình ảnh khu đất tại thời điểm tháng 6/2020)

Đất trồng cây hàng năm khác nhưng khu đất rộng 4768,60m2 ở tờ 24 thửa 388 do ông Đoàn Trường Sơn đứng tên chủ sử dụng đã tồn tại 01 con đường đã trải thảm đá mi rộng 5m, dài 100m. Quanh đất có tường bao quanh (gồm 3 tường gạch đất nung, 1 tường gạch đúc). (Đây là hình ảnh khu đất tại thời điểm tháng 6/2020)

Đất trồng cây hàng năm khác nhưng khu đất rộng 4768,60m2 ở tờ 24 thửa 388 do ông Đoàn Trường Sơn đứng tên chủ sử dụng đã tồn tại 01 con đường đã trải thảm đá mi rộng 5m, dài 100m. Quanh đất có tường bao quanh (gồm 3 tường gạch đất nung, 1 tường gạch đúc). (Đây là hình ảnh khu đất tại thời điểm tháng 6/2020)

Đất trồng cây hàng năm khác nhưng khu đất rộng 4768,60m2 ở tờ 24 thửa 388 do ông Đoàn Trường Sơn đứng tên chủ sử dụng đã tồn tại 01 con đường đã trải thảm đá mi rộng 5m, dài 100m. Quanh đất có tường bao quanh (gồm 3 tường gạch đất nung, 1 tường gạch đúc). (Đây là hình ảnh khu đất tại thời điểm tháng 6/2020)

Đất trồng cây hàng năm khác nhưng khu đất rộng 4768,60m2 ở tờ 24 thửa 388 do ông Đoàn Trường Sơn đứng tên chủ sử dụng đã tồn tại 01 con đường đã trải thảm đá mi rộng 5m, dài 100m. Quanh đất có tường bao quanh (gồm 3 tường gạch đất nung, 1 tường gạch đúc). (Đây là hình ảnh khu đất tại thời điểm tháng 6/2020)

Đất trồng cây hàng năm khác nhưng khu đất rộng 4768,60m2 ở tờ 24 thửa 388 do ông Đoàn Trường Sơn đứng tên chủ sử dụng đã tồn tại 01 con đường đã trải thảm đá mi rộng 5m, dài 100m. Quanh đất có tường bao quanh (gồm 3 tường gạch đất nung, 1 tường gạch đúc). (Đây là hình ảnh khu đất tại thời điểm tháng 6/2020)

Đất trồng cây hàng năm khác nhưng khu đất rộng 4768,60m2 ở tờ 24 thửa 388 do ông Đoàn Trường Sơn đứng tên chủ sử dụng đã tồn tại 01 con đường đã trải thảm đá mi rộng 5m, dài 100m. Quanh đất có tường bao quanh (gồm 3 tường gạch đất nung, 1 tường gạch đúc). (Đây là hình ảnh khu đất tại thời điểm tháng 6/2020)

Đất trồng cây hàng năm khác nhưng khu đất rộng 4768,60m2 ở tờ 24 thửa 388 do ông Đoàn Trường Sơn đứng tên chủ sử dụng đã tồn tại 01 con đường đã trải thảm đá mi rộng 5m, dài 100m. Quanh đất có tường bao quanh (gồm 3 tường gạch đất nung, 1 tường gạch đúc). (Đây là hình ảnh khu đất tại thời điểm tháng 6/2020)

Đất trồng cây hàng năm khác nhưng khu đất rộng 4768,60m2 ở tờ 24 thửa 388 do ông Đoàn Trường Sơn đứng tên chủ sử dụng đã tồn tại 01 con đường đã trải thảm đá mi rộng 5m, dài 100m. Quanh đất có tường bao quanh (gồm 3 tường gạch đất nung, 1 tường gạch đúc). (Đây là hình ảnh khu đất tại thời điểm tháng 6/2020)

Đất trồng cây hàng năm khác nhưng khu đất rộng 4768,60m2 ở tờ 24 thửa 388 do ông Đoàn Trường Sơn đứng tên chủ sử dụng đã tồn tại 01 con đường đã trải thảm đá mi rộng 5m, dài 100m. Quanh đất có tường bao quanh (gồm 3 tường gạch đất nung, 1 tường gạch đúc). (Đây là hình ảnh khu đất tại thời điểm tháng 6/2020)

Khu đất trồng cây lâu năm ở tờ 30 các thửa 854, 855, 856, 857, 858 do các ông/bà: Thân Văn Bình, Đỗ Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Hương, Phan Phúc Định, Đào Hữu Tư, Thần Thị Y, Vũ Ngọc Minh, Nguyễn Quang Hân, Bùi Thị Chiến là đồng sử dụng. Theo ghi nhận thì khu đất đã được phân lô và các lô nền của khu đất này đang được mở bán công khai.

Khu đất trồng cây lâu năm ở tờ 30 các thửa 854, 855, 856, 857, 858 do các ông/bà: Thân Văn Bình, Đỗ Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Hương, Phan Phúc Định, Đào Hữu Tư, Thần Thị Y, Vũ Ngọc Minh, Nguyễn Quang Hân, Bùi Thị Chiến là đồng sử dụng. Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 06/2020 thì khu đất đã được phân lô (có sơ đồ phân lô cụ thể) và các lô nền của khu đất này đang được mở bán công khai.

Khu đất trồng cây lâu năm ở tờ 30 các thửa 854, 855, 856, 857, 858 do các ông/bà: Thân Văn Bình, Đỗ Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Hương, Phan Phúc Định, Đào Hữu Tư, Thần Thị Y, Vũ Ngọc Minh, Nguyễn Quang Hân, Bùi Thị Chiến là đồng sử dụng. Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 06/2020 thì khu đất đã được phân lô (có sơ đồ phân lô cụ thể) và các lô nền của khu đất này đang được mở bán công khai.

Khu đất trồng cây lâu năm ở tờ 30 các thửa 854, 855, 856, 857, 858 do các ông/bà: Thân Văn Bình, Đỗ Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Hương, Phan Phúc Định, Đào Hữu Tư, Thần Thị Y, Vũ Ngọc Minh, Nguyễn Quang Hân, Bùi Thị Chiến là đồng sử dụng. Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 06/2020 thì khu đất đã được phân lô (có sơ đồ phân lô cụ thể, có hiện tượng phân lô rõ nét tại khu đất) và các lô nền của khu đất này đang được mở bán công khai.

Khu đất trồng cây lâu năm ở tờ 30 các thửa 854, 855, 856, 857, 858 do các ông/bà: Thân Văn Bình, Đỗ Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Hương, Phan Phúc Định, Đào Hữu Tư, Thần Thị Y, Vũ Ngọc Minh, Nguyễn Quang Hân, Bùi Thị Chiến là đồng sử dụng. Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 06/2020 thì khu đất đã được phân lô (có sơ đồ phân lô cụ thể, có hiện tượng phân lô rõ nét tại khu đất) và các lô nền của khu đất này đang được mở bán công khai.

Khu đất trồng cây lâu năm ở tờ 30 các thửa 854, 855, 856, 857, 858 do các ông/bà: Thân Văn Bình, Đỗ Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Hương, Phan Phúc Định, Đào Hữu Tư, Thần Thị Y, Vũ Ngọc Minh, Nguyễn Quang Hân, Bùi Thị Chiến là đồng sử dụng. Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 06/2020 thì khu đất đã được phân lô (có sơ đồ phân lô cụ thể, có hiện tượng phân lô rõ nét tại khu đất) và các lô nền của khu đất này đang được mở bán công khai.

Khu đất trồng cây lâu năm ở tờ 30 các thửa 854, 855, 856, 857, 858 do các ông/bà: Thân Văn Bình, Đỗ Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Hương, Phan Phúc Định, Đào Hữu Tư, Thần Thị Y, Vũ Ngọc Minh, Nguyễn Quang Hân, Bùi Thị Chiến là đồng sử dụng. Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 06/2020 thì khu đất đã được phân lô (có sơ đồ phân lô cụ thể, có hiện tượng phân lô rõ nét tại khu đất) và các lô nền của khu đất này đang được mở bán công khai.

Khu đất trồng cây lâu năm ở tờ 30 các thửa 854, 855, 856, 857, 858 do các ông/bà: Thân Văn Bình, Đỗ Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Hương, Phan Phúc Định, Đào Hữu Tư, Thần Thị Y, Vũ Ngọc Minh, Nguyễn Quang Hân, Bùi Thị Chiến là đồng sử dụng. Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 06/2020 thì khu đất đã được phân lô (có sơ đồ phân lô cụ thể, có hiện tượng phân lô rõ nét tại khu đất) và các lô nền của khu đất này đang được mở bán công khai.

Khu đất trồng cây lâu năm ở tờ 30 các thửa 854, 855, 856, 857, 858 do các ông/bà: Thân Văn Bình, Đỗ Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Hương, Phan Phúc Định, Đào Hữu Tư, Thần Thị Y, Vũ Ngọc Minh, Nguyễn Quang Hân, Bùi Thị Chiến là đồng sử dụng. Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 06/2020 thì khu đất đã được phân lô (có sơ đồ phân lô cụ thể, có hiện tượng phân lô rõ nét tại khu đất) và các lô nền của khu đất này đang được mở bán công khai.

Khu đất trồng cây lâu năm ở tờ 30 các thửa 854, 855, 856, 857, 858 do các ông/bà: Thân Văn Bình, Đỗ Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Hương, Phan Phúc Định, Đào Hữu Tư, Thần Thị Y, Vũ Ngọc Minh, Nguyễn Quang Hân, Bùi Thị Chiến là đồng sử dụng. Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 06/2020 thì khu đất đã được phân lô (có sơ đồ phân lô cụ thể, có hiện tượng phân lô rõ nét tại khu đất) và các lô nền của khu đất này đang được mở bán công khai.

Khu đất trồng cây lâu năm ở tờ 30 các thửa 854, 855, 856, 857, 858 do các ông/bà: Thân Văn Bình, Đỗ Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Hương, Phan Phúc Định, Đào Hữu Tư, Thần Thị Y, Vũ Ngọc Minh, Nguyễn Quang Hân, Bùi Thị Chiến là đồng sử dụng. Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 06/2020 thì khu đất đã được phân lô (có sơ đồ phân lô cụ thể, có hiện tượng phân lô rõ nét tại khu đất) và các lô nền của khu đất này đang được mở bán công khai.

Khu đất trồng cây lâu năm ở tờ 30 các thửa 854, 855, 856, 857, 858 do các ông/bà: Thân Văn Bình, Đỗ Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Hương, Phan Phúc Định, Đào Hữu Tư, Thần Thị Y, Vũ Ngọc Minh, Nguyễn Quang Hân, Bùi Thị Chiến là đồng sử dụng. Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 06/2020 thì khu đất đã được phân lô (có sơ đồ phân lô cụ thể, có hiện tượng phân lô rõ nét tại khu đất) và các lô nền của khu đất này đang được mở bán công khai.

Khu đất trồng cây lâu năm ở tờ 30 các thửa 854, 855, 856, 857, 858 do các ông/bà: Thân Văn Bình, Đỗ Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Hương, Phan Phúc Định, Đào Hữu Tư, Thần Thị Y, Vũ Ngọc Minh, Nguyễn Quang Hân, Bùi Thị Chiến là đồng sử dụng. Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 06/2020 thì khu đất đã được phân lô (có sơ đồ phân lô cụ thể, có hiện tượng phân lô rõ nét tại khu đất) và các lô nền của khu đất này đang được mở bán công khai.

Khu đất ở tờ bản đồ số 31 các thửa 1200 (1.026m2), 1202 (1121,90m2), 1203 (1516,50m2) chủ sử dụng là ông Bạch Quốc Việt, Bạch Quốc Tuấn, Bạch Quốc Tân. Tuy là đất cây lâu năm nhưng chủ đất đã đầu tư hẳn 02 con đường thảm đá mi rộng 5m, mỗi con dài 60m xây bó vỉa hai bên bằng gạch, có 08 cột điện bằng sắt pi90 chưa kéo dây, hai con đường này phân chia khu đất thành 3 dãy lô nền. Đáng nói là khu đất này nằm ngay bên cạnh biển thông báo của UBND xã Bình Minh với nội dung: “Nghiệm cấm mọi hành vi phân lô bán nền trái phép, xây dựng nhà ở và công trình trên đất nông nghiệp, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định” nhưng chủ đất vẫn công khai làm hạ tầng cho khu đất.

Hình ảnh 02 con đường thảm đá mi rộng 5m, mỗi con dài 60m xây bó vỉa hai bên bằng gạch, có 08 cột điện bằng sắt pi90 chưa kéo dây tại khu đất cây lâu năm tờ bản đồ số 31 các thửa 1200 (1.026m2), 1202 (1121,90m2), 1203 (1516,50m2) chủ sử dụng là ông Bạch Quốc Việt, Bạch Quốc Tuấn, Bạch Quốc Tân tại thời điểm tháng 6/2020

Hình ảnh 02 con đường thảm đá mi rộng 5m, mỗi con dài 60m xây bó vỉa hai bên bằng gạch, có 08 cột điện bằng sắt pi90 chưa kéo dây tại khu đất cây lâu năm tờ bản đồ số 31 các thửa 1200 (1.026m2), 1202 (1121,90m2), 1203 (1516,50m2) chủ sử dụng là ông Bạch Quốc Việt, Bạch Quốc Tuấn, Bạch Quốc Tân tại thời điểm tháng 6/2020

Hình ảnh 02 con đường thảm đá mi rộng 5m, mỗi con dài 60m xây bó vỉa hai bên bằng gạch, có 08 cột điện bằng sắt pi90 chưa kéo dây tại khu đất cây lâu năm tờ bản đồ số 31 các thửa 1200 (1.026m2), 1202 (1121,90m2), 1203 (1516,50m2) chủ sử dụng là ông Bạch Quốc Việt, Bạch Quốc Tuấn, Bạch Quốc Tân tại thời điểm tháng 6/2020

Hình ảnh 02 con đường thảm đá mi rộng 5m, mỗi con dài 60m xây bó vỉa hai bên bằng gạch, có 08 cột điện bằng sắt pi90 chưa kéo dây tại khu đất cây lâu năm tờ bản đồ số 31 các thửa 1200 (1.026m2), 1202 (1121,90m2), 1203 (1516,50m2) chủ sử dụng là ông Bạch Quốc Việt, Bạch Quốc Tuấn, Bạch Quốc Tân tại thời điểm tháng 6/2020

Hình ảnh 02 con đường thảm đá mi rộng 5m, mỗi con dài 60m xây bó vỉa hai bên bằng gạch, có 08 cột điện bằng sắt pi90 chưa kéo dây tại khu đất cây lâu năm tờ bản đồ số 31 các thửa 1200 (1.026m2), 1202 (1121,90m2), 1203 (1516,50m2) chủ sử dụng là ông Bạch Quốc Việt, Bạch Quốc Tuấn, Bạch Quốc Tân tại thời điểm tháng 6/2020

Hình ảnh 02 con đường thảm đá mi rộng 5m, mỗi con dài 60m xây bó vỉa hai bên bằng gạch, có 08 cột điện bằng sắt pi90 chưa kéo dây tại khu đất cây lâu năm tờ bản đồ số 31 các thửa 1200 (1.026m2), 1202 (1121,90m2), 1203 (1516,50m2) chủ sử dụng là ông Bạch Quốc Việt, Bạch Quốc Tuấn, Bạch Quốc Tân tại thời điểm tháng 6/2020

Hình ảnh 02 con đường thảm đá mi rộng 5m, mỗi con dài 60m xây bó vỉa hai bên bằng gạch, có 08 cột điện bằng sắt pi90 chưa kéo dây tại khu đất cây lâu năm tờ bản đồ số 31 các thửa 1200 (1.026m2), 1202 (1121,90m2), 1203 (1516,50m2) chủ sử dụng là ông Bạch Quốc Việt, Bạch Quốc Tuấn, Bạch Quốc Tân tại thời điểm tháng 6/2020

Hình ảnh 02 con đường thảm đá mi rộng 5m, mỗi con dài 60m xây bó vỉa hai bên bằng gạch, có 08 cột điện bằng sắt pi90 chưa kéo dây tại khu đất cây lâu năm tờ bản đồ số 31 các thửa 1200 (1.026m2), 1202 (1121,90m2), 1203 (1516,50m2) chủ sử dụng là ông Bạch Quốc Việt, Bạch Quốc Tuấn, Bạch Quốc Tân tại thời điểm tháng 6/2020

Hình ảnh 02 con đường thảm đá mi rộng 5m, mỗi con dài 60m xây bó vỉa hai bên bằng gạch, có 08 cột điện bằng sắt pi90 chưa kéo dây tại khu đất cây lâu năm tờ bản đồ số 31 các thửa 1200 (1.026m2), 1202 (1121,90m2), 1203 (1516,50m2) chủ sử dụng là ông Bạch Quốc Việt, Bạch Quốc Tuấn, Bạch Quốc Tân tại thời điểm tháng 6/2020

Hình ảnh 02 con đường thảm đá mi rộng 5m, mỗi con dài 60m xây bó vỉa hai bên bằng gạch, có 08 cột điện bằng sắt pi90 chưa kéo dây tại khu đất cây lâu năm tờ bản đồ số 31 các thửa 1200 (1.026m2), 1202 (1121,90m2), 1203 (1516,50m2) chủ sử dụng là ông Bạch Quốc Việt, Bạch Quốc Tuấn, Bạch Quốc Tân tại thời điểm tháng 6/2020

Khu đất này nằm ngay bên cạnh biển thông báo của UBND xã Bình Minh với nội dung: “Nghiệm cấm mọi hành vi phân lô bán nền trái phép, xây dựng nhà ở và công trình trên đất nông nghiệp, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định” nhưng chủ đất vẫn công khai làm hạ tầng cho khu đất.

Khu đất này nằm ngay bên cạnh biển thông báo của UBND xã Bình Minh với nội dung: “Nghiệm cấm mọi hành vi phân lô bán nền trái phép, xây dựng nhà ở và công trình trên đất nông nghiệp, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định” nhưng chủ đất vẫn công khai làm hạ tầng cho khu đất.

Khu đất cây lâu năm ở tờ bản đồ số 31 các thửa 1263, 1264, 1265 do ông Phạm Văn Cường, bà Đinh Thị Kim Quy và bà Nguyễn Thị Hồng Anh cùng đứng tên chủ sử dụng. Chủ đất đã cho thi công đường thảm đá mi, cắm cọc phân lô rõ nét

Khu đất cây lâu năm ở tờ bản đồ số 31 các thửa 1263, 1264, 1265 do ông Phạm Văn Cường, bà Đinh Thị Kim Quy và bà Nguyễn Thị Hồng Anh cùng đứng tên chủ sử dụng. Đến thời điểm tháng 6/2020 thì chủ đất đã cho thi công đường thảm đá mi, cắm cọc phân lô rõ nét

Khu đất cây lâu năm ở tờ bản đồ số 31 các thửa 1263, 1264, 1265 do ông Phạm Văn Cường, bà Đinh Thị Kim Quy và bà Nguyễn Thị Hồng Anh cùng đứng tên chủ sử dụng. Đến thời điểm tháng 6/2020 thì chủ đất đã cho thi công đường thảm đá mi, cắm cọc phân lô rõ nét

Khu đất cây lâu năm ở tờ bản đồ số 31 các thửa 1263, 1264, 1265 do ông Phạm Văn Cường, bà Đinh Thị Kim Quy và bà Nguyễn Thị Hồng Anh cùng đứng tên chủ sử dụng. Đến thời điểm tháng 6/2020 thì chủ đất đã cho thi công đường thảm đá mi, cắm cọc phân lô rõ nét

Khu đất cây lâu năm ở tờ bản đồ số 31 các thửa 1263, 1264, 1265 do ông Phạm Văn Cường, bà Đinh Thị Kim Quy và bà Nguyễn Thị Hồng Anh cùng đứng tên chủ sử dụng. Đến thời điểm tháng 6/2020 thì chủ đất đã cho thi công đường thảm đá mi, cắm cọc phân lô rõ nét

Khu đất cây lâu năm ở tờ bản đồ số 31 các thửa 1263, 1264, 1265 do ông Phạm Văn Cường, bà Đinh Thị Kim Quy và bà Nguyễn Thị Hồng Anh cùng đứng tên chủ sử dụng. Đến thời điểm tháng 6/2020 thì chủ đất đã cho thi công đường thảm đá mi, cắm cọc phân lô rõ nét

Khu đất cây lâu năm ở tờ bản đồ số 31 các thửa 1263, 1264, 1265 do ông Phạm Văn Cường, bà Đinh Thị Kim Quy và bà Nguyễn Thị Hồng Anh cùng đứng tên chủ sử dụng. Đến thời điểm tháng 6/2020 thì chủ đất đã cho thi công đường thảm đá mi, cắm cọc phân lô rõ nét

Khu đất cây lâu năm ở tờ bản đồ số 31 các thửa 1263, 1264, 1265 do ông Phạm Văn Cường, bà Đinh Thị Kim Quy và bà Nguyễn Thị Hồng Anh cùng đứng tên chủ sử dụng. Đến thời điểm tháng 6/2020 thì chủ đất đã cho thi công đường thảm đá mi, cắm cọc phân lô rõ nét

Khu đất cây lâu năm ở tờ bản đồ số 31 các thửa 1263, 1264, 1265 do ông Phạm Văn Cường, bà Đinh Thị Kim Quy và bà Nguyễn Thị Hồng Anh cùng đứng tên chủ sử dụng. Đến thời điểm tháng 6/2020 thì chủ đất đã cho thi công đường thảm đá mi, cắm cọc phân lô rõ nét

Tại thửa 1454 (533m2) ở tờ 24  do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng chủ đất đã đưa vào sử dụng 1 căn nhà 1 trệt 1 lầu hiện đại.

Tại thửa 1454 (533m2) ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng theo ghi nhận vào tháng 6/2020 chủ đất đã đưa vào sử dụng 1 căn nhà 1 trệt 1 lầu hiện đại.

Tại thửa 1454 (533m2) ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng theo ghi nhận vào tháng 6/2020 chủ đất đã đưa vào sử dụng 1 căn nhà 1 trệt 1 lầu hiện đại.

Tại thửa 1454 (533m2) ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng theo ghi nhận vào tháng 6/2020 chủ đất đã đưa vào sử dụng 1 căn nhà 1 trệt 1 lầu hiện đại.

Tại thửa 1454 (533m2) ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng theo ghi nhận vào tháng 6/2020 chủ đất đã đưa vào sử dụng 1 căn nhà 1 trệt 1 lầu hiện đại.

Tại thửa 1683 (674,3m2) ở tờ 24  do ông Đặng Văn Thắng đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng chủ đất đang cho thi công hoàn thiện 1 căn nhà cấp 3 trên diện tích khoảng 100m2.

Tại thửa 1683 (674,3m2) ở tờ 24 do ông Đặng Văn Thắng đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng tại thời điểm tháng 6/2020 chủ đất đang cho thi công 1 căn nhà cấp 3 trên diện tích khoảng 100m2.

Tại thửa 1683 (674,3m2) ở tờ 24 do ông Đặng Văn Thắng đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng tại thời điểm tháng 6/2020 chủ đất đang cho thi công 1 căn nhà cấp 3 trên diện tích khoảng 100m2.

Tại thửa 1683 (674,3m2) ở tờ 24 do ông Đặng Văn Thắng đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng tại thời điểm tháng 6/2020 chủ đất đang cho thi công 1 căn nhà cấp 3 trên diện tích khoảng 100m2.

Tại thửa 1683 (674,3m2) ở tờ 24 do ông Đặng Văn Thắng đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng tại thời điểm tháng 6/2020 chủ đất đang cho thi công 1 căn nhà cấp 3 trên diện tích khoảng 100m2.

Tại thửa 1695 (698m2) ở tờ 24 do ông Đinh Văn Quyền đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng chủ đất đang cho thi công để hoàn thiện 1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 80m2.

Tại thửa 1695 (698m2) ở tờ 24 do ông Đinh Văn Quyền đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng tại thời điểm tháng 06/2020 chủ đất đang cho thi công để hoàn thiện 1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 80m2.

Tại thửa 1695 (698m2) ở tờ 24 do ông Đinh Văn Quyền đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng tại thời điểm tháng 06/2020 chủ đất đang cho thi công để hoàn thiện 1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 80m2.

Tại thửa 1695 (698m2) ở tờ 24 do ông Đinh Văn Quyền đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng tại thời điểm tháng 06/2020 chủ đất đang cho thi công để hoàn thiện 1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 80m2.

Tại thửa 1695 (698m2) ở tờ 24 do ông Đinh Văn Quyền đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng tại thời điểm tháng 06/2020 chủ đất đang cho thi công để hoàn thiện 1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 80m2.

Tại thửa 1694 (500m2) ở tờ 24  do ông Nguyễn Văn Cường đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng đã có 02 căn nhà cấp 4 đã xây dựng hoàn thiện.

Tại thửa 1694 (500m2) ở tờ 24 do ông Nguyễn Văn Cường đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng đến thời điểm tháng 6/2020 trên đất đã có 02 căn nhà cấp 4 đã xây dựng hoàn thiện.

Tại thửa 1694 (500m2) ở tờ 24 do ông Nguyễn Văn Cường đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng đến thời điểm tháng 6/2020 trên đất đã có 02 căn nhà cấp 4 đã xây dựng hoàn thiện.

Tại thửa 1694 (500m2) ở tờ 24 do ông Nguyễn Văn Cường đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng đến thời điểm tháng 6/2020 trên đất đã có 02 căn nhà cấp 4 đã xây dựng hoàn thiện.

Tại thửa 1694 (500m2) ở tờ 24 do ông Nguyễn Văn Cường đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng đến thời điểm tháng 6/2020 trên đất đã có 02 căn nhà cấp 4 đã xây dựng hoàn thiện.

Tại thửa 1694 (500m2) ở tờ 24 do ông Nguyễn Văn Cường đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng đến thời điểm tháng 6/2020 trên đất đã có 02 căn nhà cấp 4 đã xây dựng hoàn thiện.

Tại thửa 1694 (500m2) ở tờ 24 do ông Nguyễn Văn Cường đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng đến thời điểm tháng 6/2020 trên đất đã có 02 căn nhà cấp 4 đã xây dựng hoàn thiện.

Tại thửa 1438 tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng hiện tại người mua lô nền nơi đây đã xây dựng 6 căn nhà cấp 4 kiên cố.

Tại thửa 1438 tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng người mua lô nền nơi đây đã xây dựng 6 căn nhà cấp 4 kiên cố. (Đây là hình ảnh được ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Tại thửa 1438 tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng người mua lô nền nơi đây đã xây dựng 6 căn nhà cấp 4 kiên cố. (Đây là hình ảnh được ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Tại thửa 1438 tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng người mua lô nền nơi đây đã xây dựng 6 căn nhà cấp 4 kiên cố. (Đây là hình ảnh được ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Tại thửa 1438 tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng người mua lô nền nơi đây đã xây dựng 6 căn nhà cấp 4 kiên cố. (Đây là hình ảnh được ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Tại thửa 1438 tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng người mua lô nền nơi đây đã xây dựng 6 căn nhà cấp 4 kiên cố. (Đây là hình ảnh được ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Tại thửa 1438 tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng người mua lô nền nơi đây đã xây dựng 6 căn nhà cấp 4 kiên cố. (Đây là hình ảnh được ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Tại thửa 1438 tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng người mua lô nền nơi đây đã xây dựng 6 căn nhà cấp 4 kiên cố. (Đây là hình ảnh được ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Tại thửa 1438 tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng người mua lô nền nơi đây đã xây dựng 6 căn nhà cấp 4 kiên cố. (Đây là hình ảnh được ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Tại thửa 1438 tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng người mua lô nền nơi đây đã xây dựng 6 căn nhà cấp 4 kiên cố. (Đây là hình ảnh được ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Tại thửa 1438 tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng người mua lô nền nơi đây đã xây dựng 6 căn nhà cấp 4 kiên cố. (Đây là hình ảnh được ghi nhận vào thời điểm tháng 6/2020)

Tại thửa 1435 (600m2) ở tờ 24  do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng hiện tại trên đất đã xây dựng hoàn thiện 1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 85m2.

Tại thửa 1435 (600m2) ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng hiện tại trên đất đã xây dựng hoàn thiện 1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 85m2. (Hình ảnh ghi nhận vào tháng 6/2020)

Tại thửa 1435 (600m2) ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng hiện tại trên đất đã xây dựng hoàn thiện 1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 85m2. (Hình ảnh ghi nhận vào tháng 6/2020)

Tại thửa 1436 (1.182m2) ở tờ 24  do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng sau sau quá trình phân lô bán nền người mua đã đưa vào sử dụng 02 căn nhà cấp 4 kiên cố.

Tại thời điểm tháng 6/2020 đã có 02 căn nhà kiên cố đã được đưa vào sử dụng tại thửa 1436 (1.182m2) đất cây lâu năm ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng

Tại thời điểm tháng 6/2020 đã có 02 căn nhà kiên cố đã được đưa vào sử dụng tại thửa 1436 (1.182m2) đất cây lâu năm ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng

Tại thời điểm tháng 6/2020 đã có 02 căn nhà kiên cố đã được đưa vào sử dụng tại thửa 1436 (1.182m2) đất cây lâu năm ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng

Tại thời điểm tháng 6/2020 đã có 02 căn nhà kiên cố đã được đưa vào sử dụng tại thửa 1436 (1.182m2) đất cây lâu năm ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng

Tại thửa 1437 ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng sau sau quá trình phân lô bán nền người mua cũng đã đưa vào sử dụng 02 căn nhà cấp 4 kiên cố.

Tại thửa 1437 ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng sau sau quá trình phân lô bán nền người mua cũng đã đưa vào sử dụng 02 căn nhà cấp 4 kiên cố (đây là hình ảnh khu đất vào tháng 6/2020)

Tại thửa 1437 ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng sau sau quá trình phân lô bán nền người mua cũng đã đưa vào sử dụng 02 căn nhà cấp 4 kiên cố (đây là hình ảnh khu đất vào tháng 6/2020)

Tại thửa 1437 ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng sau sau quá trình phân lô bán nền người mua cũng đã đưa vào sử dụng 02 căn nhà cấp 4 kiên cố (đây là hình ảnh khu đất vào tháng 6/2020)

Tại thửa 1437 ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng sau sau quá trình phân lô bán nền người mua cũng đã đưa vào sử dụng 02 căn nhà cấp 4 kiên cố (đây là hình ảnh khu đất vào tháng 6/2020)

Tại thửa 1437 ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng sau sau quá trình phân lô bán nền người mua cũng đã đưa vào sử dụng 02 căn nhà cấp 4 kiên cố (đây là hình ảnh khu đất vào tháng 6/2020)

Tại thửa 1437 ở tờ 24 do ông Nguyễn Hồng Phương đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất trồng cây hàng năm khác chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng sau sau quá trình phân lô bán nền người mua cũng đã đưa vào sử dụng 02 căn nhà cấp 4 kiên cố (đây là hình ảnh khu đất vào tháng 6/2020)

Tại thửa 1715 (686m2) ở tờ 24  do bà Đinh Thị Hoa đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng đến thời điểm hiện tại chủ đất đã đưa vào sử dụng 1 căn nhà cấp 4 kiên cố.

Tại thửa 1715 (686m2) ở tờ 24 do bà Đinh Thị Hoa đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng vào tháng 6/2020 chủ đất đang cho thi công 1 căn nhà cấp 4 kiên cố.

Tại thửa 1715 (686m2) ở tờ 24 do bà Đinh Thị Hoa đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng vào tháng 6/2020 chủ đất đang cho thi công 1 căn nhà cấp 4 kiên cố.

Tại thửa 1715 (686m2) ở tờ 24 do bà Đinh Thị Hoa đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng vào tháng 6/2020 chủ đất đang cho thi công 1 căn nhà cấp 4 kiên cố.

Tại thửa 1715 (686m2) ở tờ 24 do bà Đinh Thị Hoa đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng vào tháng 6/2020 chủ đất đang cho thi công 1 căn nhà cấp 4 kiên cố.

Tại thửa 977 (2.213,6m2) ở tờ 24  do ông Nguyễn Văn Trần đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng đến thời điểm hiện tại chủ đất đã đưa vào sử dụng 1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 120m2.

1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 120m2 đã được đưa vào sử dụng tại khu đất cây lâu năm thuộc thửa 977 (2.213,6m2) ở tờ 24 do ông Nguyễn Văn Trần đứng tên chủ sử dụng (ghi nhận hình ảnh vào tháng 6/2020)

1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 120m2 đã được đưa vào sử dụng tại khu đất cây lâu năm thuộc thửa 977 (2.213,6m2) ở tờ 24 do ông Nguyễn Văn Trần đứng tên chủ sử dụng (ghi nhận hình ảnh vào tháng 6/2020)

1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 120m2 đã được đưa vào sử dụng tại khu đất cây lâu năm thuộc thửa 977 (2.213,6m2) ở tờ 24 do ông Nguyễn Văn Trần đứng tên chủ sử dụng (ghi nhận hình ảnh vào tháng 6/2020)

1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 120m2 đã được đưa vào sử dụng tại khu đất cây lâu năm thuộc thửa 977 (2.213,6m2) ở tờ 24 do ông Nguyễn Văn Trần đứng tên chủ sử dụng (ghi nhận hình ảnh vào tháng 6/2020)

Khu đất ở tờ bản đồ số 16 các thửa 41 (666,6m2), 42 (798m2), 74 (2.856,2m2), 144 (1.256,1m2), 145 (980m2), 146 (1.256,1m2) và tờ 24 thửa 494 (1324,7m2). Trong đó thửa 41 tờ 16 do bà Nguyễn Thị Bích Hồng đứng tên, 02 thửa gồm thửa 42 và 146 tờ 16 do ông Nguyễn Văn Khởi và bà Phạm Thị Lụa cùng đứng tên chủ sử dụng, 02 thửa gồm thửa 144, 145 tờ 16 do Ông Nguyễn Văn Thuật và bà Nguyễn Thị Kim Oanh cùng đứng tên, thửa 74 tờ 16 chủ sử dụng là ông Nguyễn Văn Thìn và bà Nguyễn Thị Thu Hiền, thửa 494 tờ 24 chủ sử dụng là ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thiên Hương. Trong khi khu đất này vẫn đang là đất nông nghiệp: Đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng trên thực tế chủ đất đã đưa vào sử dụng rất nhiều công trình cụ thể: Tại thửa 41 tờ 16 hiện đã có 1 căn nhà cấp 3 kết cấu 1 trệt 1 lầu hoành tráng trên diện tích khoảng 145,8m2; tại thửa 42 tờ 16 hiện đã có 1 nhà kho diện tích 250m2; tại thửa 74 tờ 16 đã có 3 căn nhà cấp 4 được đưa vào sử dụng; tại thửa 144 tờ 16 hiện đã có 6 căn nhà cấp 4 được đưa vào sử dụng; tại thửa 145 tờ 16 hiện đã có 5 căn nhà cấp 4 đã được xây dựng hoàn thiện; tại thửa 146 tờ 16 đã có 02 căn nhà cấp 4 hoàn thiện; tại thửa 494 tờ 24 cũng có 6 căn nhà cấp 4 đã được đưa vào sử dụng.

Rất nhiều căn nhà kiên cố đã được đưa vào sử dụng tại khu đất nông nghiệp ở tờ bản đồ số 16 các thửa 41 (666,6m2), 42 (798m2), 74 (2.856,2m2), 144 (1.256,1m2), 145 (980m2), 146 (1.256,1m2) và tờ 24 thửa 494 (1324,7m2). (Hình ảnh khu đất vào khoảng thời gian tháng 6/2020 vừa qua)

Rất nhiều căn nhà kiên cố đã được đưa vào sử dụng tại khu đất nông nghiệp ở tờ bản đồ số 16 các thửa 41 (666,6m2), 42 (798m2), 74 (2.856,2m2), 144 (1.256,1m2), 145 (980m2), 146 (1.256,1m2) và tờ 24 thửa 494 (1324,7m2). (Hình ảnh khu đất vào khoảng thời gian tháng 6/2020 vừa qua)

Rất nhiều căn nhà kiên cố đã được đưa vào sử dụng tại khu đất nông nghiệp ở tờ bản đồ số 16 các thửa 41 (666,6m2), 42 (798m2), 74 (2.856,2m2), 144 (1.256,1m2), 145 (980m2), 146 (1.256,1m2) và tờ 24 thửa 494 (1324,7m2). (Hình ảnh khu đất vào khoảng thời gian tháng 6/2020 vừa qua)

Rất nhiều căn nhà kiên cố đã được đưa vào sử dụng tại khu đất nông nghiệp ở tờ bản đồ số 16 các thửa 41 (666,6m2), 42 (798m2), 74 (2.856,2m2), 144 (1.256,1m2), 145 (980m2), 146 (1.256,1m2) và tờ 24 thửa 494 (1324,7m2). (Hình ảnh khu đất vào khoảng thời gian tháng 6/2020 vừa qua)

Rất nhiều căn nhà kiên cố đã được đưa vào sử dụng tại khu đất nông nghiệp ở tờ bản đồ số 16 các thửa 41 (666,6m2), 42 (798m2), 74 (2.856,2m2), 144 (1.256,1m2), 145 (980m2), 146 (1.256,1m2) và tờ 24 thửa 494 (1324,7m2). (Hình ảnh khu đất vào khoảng thời gian tháng 6/2020 vừa qua)

Rất nhiều căn nhà kiên cố đã được đưa vào sử dụng tại khu đất nông nghiệp ở tờ bản đồ số 16 các thửa 41 (666,6m2), 42 (798m2), 74 (2.856,2m2), 144 (1.256,1m2), 145 (980m2), 146 (1.256,1m2) và tờ 24 thửa 494 (1324,7m2). (Hình ảnh khu đất vào khoảng thời gian tháng 6/2020 vừa qua)

Rất nhiều căn nhà kiên cố đã được đưa vào sử dụng tại khu đất nông nghiệp ở tờ bản đồ số 16 các thửa 41 (666,6m2), 42 (798m2), 74 (2.856,2m2), 144 (1.256,1m2), 145 (980m2), 146 (1.256,1m2) và tờ 24 thửa 494 (1324,7m2). (Hình ảnh khu đất vào khoảng thời gian tháng 6/2020 vừa qua)

Rất nhiều căn nhà kiên cố đã được đưa vào sử dụng tại khu đất nông nghiệp ở tờ bản đồ số 16 các thửa 41 (666,6m2), 42 (798m2), 74 (2.856,2m2), 144 (1.256,1m2), 145 (980m2), 146 (1.256,1m2) và tờ 24 thửa 494 (1324,7m2). (Hình ảnh khu đất vào khoảng thời gian tháng 6/2020 vừa qua)

Rất nhiều căn nhà kiên cố đã được đưa vào sử dụng tại khu đất nông nghiệp ở tờ bản đồ số 16 các thửa 41 (666,6m2), 42 (798m2), 74 (2.856,2m2), 144 (1.256,1m2), 145 (980m2), 146 (1.256,1m2) và tờ 24 thửa 494 (1324,7m2). (Hình ảnh khu đất vào khoảng thời gian tháng 6/2020 vừa qua)

Rất nhiều căn nhà kiên cố đã được đưa vào sử dụng tại khu đất nông nghiệp ở tờ bản đồ số 16 các thửa 41 (666,6m2), 42 (798m2), 74 (2.856,2m2), 144 (1.256,1m2), 145 (980m2), 146 (1.256,1m2) và tờ 24 thửa 494 (1324,7m2). (Hình ảnh khu đất vào khoảng thời gian tháng 6/2020 vừa qua)

Khu đất rộng 7.397,4m2 ở tờ 16 thửa 20 do ông Nguyễn Văn Sâm đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng lại đang cho thi công hẳn 1 căn nhà cấp 3 (1 trệt 1 lầu) trên diện tích khoảng 150m2.

1 căn nhà cấp 3 (1 trệt 1 lầu) diện tích khoảng 150m2 đang được thi công trên khu đất cây lâu năm rộng 7.397,4m2 ở tờ 16 thửa 20 do ông Nguyễn Văn Sâm đứng tên chủ sử dụng. Đây là hình ảnh được ghi nhận vào tháng 6/2020

1 căn nhà cấp 3 (1 trệt 1 lầu) diện tích khoảng 150m2 đang được thi công trên khu đất cây lâu năm rộng 7.397,4m2 ở tờ 16 thửa 20 do ông Nguyễn Văn Sâm đứng tên chủ sử dụng. Đây là hình ảnh được ghi nhận vào tháng 6/2020

1 căn nhà cấp 3 (1 trệt 1 lầu) diện tích khoảng 150m2 đang được thi công trên khu đất cây lâu năm rộng 7.397,4m2 ở tờ 16 thửa 20 do ông Nguyễn Văn Sâm đứng tên chủ sử dụng. Đây là hình ảnh được ghi nhận vào tháng 6/2020

1 căn nhà cấp 3 (1 trệt 1 lầu) diện tích khoảng 150m2 đang được thi công trên khu đất cây lâu năm rộng 7.397,4m2 ở tờ 16 thửa 20 do ông Nguyễn Văn Sâm đứng tên chủ sử dụng. Đây là hình ảnh được ghi nhận vào tháng 6/2020

Khu đất rộng 550m2 ở tờ 24 thửa 50 do bà Trịnh Thị Hoàng đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất trồng lúa chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng đến thời điểm hiện tại chủ đất đã đưa vào sử dụng 1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 75m2.

1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 75m2 đang được thi công trên khu đất lúa rộng 550m2 ở tờ 24 thửa 50 do bà Trịnh Thị Hoàng đứng tên chủ sử dụng. Hình ảnh căn nhà vào thời điểm tháng 6/2020

1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 75m2 đang được thi công trên khu đất lúa rộng 550m2 ở tờ 24 thửa 50 do bà Trịnh Thị Hoàng đứng tên chủ sử dụng. Hình ảnh căn nhà vào thời điểm tháng 6/2020

1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 75m2 đang được thi công trên khu đất lúa rộng 550m2 ở tờ 24 thửa 50 do bà Trịnh Thị Hoàng đứng tên chủ sử dụng. Hình ảnh căn nhà vào thời điểm tháng 6/2020

1 căn nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 75m2 đang được thi công trên khu đất lúa rộng 550m2 ở tờ 24 thửa 50 do bà Trịnh Thị Hoàng đứng tên chủ sử dụng. Hình ảnh căn nhà vào thời điểm tháng 6/2020

Khu đất ở tờ bản đồ số 16 các thửa 205 (606,7m2) do ông Bùi Xuân Quang đứng tên và thửa 204 (595,7m2) do ông Trương Thanh Tý đứng tên chủ sử dụng. Tuy là đất trồng cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng người mua lô nền nơi đây đã đưa vào sử rất nhiều căn nhà kiên cố trong đó tại vị trí thửa 205 hiện đã có 2 căn nhà 4 diện tích sàn mỗi căn khoảng 80m2, tại vị trí thửa 204 hiện cũng có 02 căn nhà cấp 4 đã hoàn thiện.

Tại thời điểm tháng 6/2020 khu đất ở tờ bản đồ số 16 các thửa 205 (606,7m2) do ông Bùi Xuân Quang đứng tên và thửa 204 (595,7m2) do ông Trương Thanh Tý đứng tên chủ sử dụng vẫn là đất trồng cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng người mua lô nền nơi đây đã đưa vào sử 2 căn nhà kiên cố

Tại thời điểm tháng 6/2020 khu đất ở tờ bản đồ số 16 các thửa 205 (606,7m2) do ông Bùi Xuân Quang đứng tên và thửa 204 (595,7m2) do ông Trương Thanh Tý đứng tên chủ sử dụng vẫn là đất trồng cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng người mua lô nền nơi đây đã đưa vào sử 2 căn nhà kiên cố

Tại thời điểm tháng 6/2020 khu đất ở tờ bản đồ số 16 các thửa 205 (606,7m2) do ông Bùi Xuân Quang đứng tên và thửa 204 (595,7m2) do ông Trương Thanh Tý đứng tên chủ sử dụng vẫn là đất trồng cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng người mua lô nền nơi đây đã đưa vào sử 02 căn nhà kiên cố

Tại thời điểm tháng 6/2020 khu đất ở tờ bản đồ số 16 các thửa 205 (606,7m2) do ông Bùi Xuân Quang đứng tên và thửa 204 (595,7m2) do ông Trương Thanh Tý đứng tên chủ sử dụng vẫn là đất trồng cây lâu năm chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng người mua lô nền nơi đây đã đưa vào sử 02 căn nhà kiên cố

Với hàng loạt các sai phạm kể trên, cùng nhiều đơn tố cáo của người dân thì mới đây ngày 11/11/2020 , UBND huyện Trảng Bom đã ban hành văn bản số 715 kết luận nội dung tố cáo đối với bà Trần Thị Nhiên Chủ tịch xã Bình Minh. Theo văn bản số 715 này, UBND huyện Trảng Bom cho rằng: Trách nhiệm để xảy ra những thiếu sót tồn tại nêu trên thuộc về người sử dụng đất, Chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực và công chức địa chính - xây dựng của xã Bình Minh qua các thời kỳ (từ 2012 đến 2020) để xảy ra sai phạm nêu trên.

Đồng thời cá nhân bà Trần Thị Nhiên chủ tịch UBND xã Bình Minh cũng có một số lý giải cho rằng:

“Sau khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND xã Bình Minh từ ngày 03/02/2020, nhận thấy việc sử dụng đất sai mục đích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số chủ sử dụng đất chưa được phát hiện kịp thời để xử lý, hoặc đã phát hiện nhưng xử lý chưa đúng, chưa triệt để, vẫn còn trường hợp sai phạm trên địa bàn xã như: Tình trạng xây nhà, mở đường phân lô bán nền trái phép trên đất nông nghiệp; việc xử lý vi phạm một số trường hợp còn lúng túng, chưa xử lý nghiêm để buộc khôi phục tình trạng ban đầu.

Trên cương vị là Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch xác định lộ trình cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại ở địa phương; chỉ đạo công chức địa chính, xây dựng trong thực hiện nhiệm vụ được giao nếu để xảy ra vi phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã thì phải chịu trách nhiệm trước UBND xã và chủ tịch UBND xã; chỉ đạo rà soát, tổng hợp các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng để tham mưu xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thường xuyên kiểm tra địa bàn chỉ để chỉ đạo xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho công chức chuyên môn để khắc phục tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm gây chậm trễ trong việc ngăn chặn và xử lý vi phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã.

Đối với nội dung tố cáo cá nhân chủ tịch UBND xã buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng phân lô bán nền, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp là chưa đúngvới thực tế. Những điểm có dấu hiệu phân lô bán nền, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp theo nội dung tố cáo đa số có thời điểm vi phạm từ năm 2019 trở về trước và đã được UBND xã Bình Minh xử lý theo thẩm quyền. Trong tổng số 48 vị trí thửa đất có 53 trường hợp vi phạm xây dựng nhà trên đất nông nghiệp thì có 44 trường hợp vi phạm trước khi Tôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã (ngày 03/02/2020) và 9 trường hợp vi phạm từ khi tôi giữ chức vụ Chủ tịch xã, đối với 9 trường hợp vi phạm này tôi đã chỉ đạo công chức địa chính – xây dựng lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Đối với trường hợp vi phạm làm đường và xây dựng nhà trên đất nông nghiệp xảy ra ra trước khi tôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã, Tôi đã chỉ đạo Công chức địa chính – xây dựng và thành viên trong tổ kiểm tra xây dựng của xã lập biên bản xác minh hiện trạng về xây dựng (08 vị trí) nhưng tại thời điểm Tổ xác minh kiểm tra hiện trạng chưa xử lý vi phạm hành chính là do vi phạm đã xảy ra từ lâu (từ 2012 – 2019) cần phải củng cố hồ sơ, xem xét về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính, ngoài ra các vị trí thửa đất nằm trong khu dân cư đông đúc, sống ổn định đã lâu, các hộ dân đã được cấp số nhà; đồng thời qua kiểm tra rà soát quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông thôn mới thì có vị trí phù hợp với quy hoạch sử dụng đất là đất ở, nhưng chưa phù hợp quy hoạch nông thôn mới, có vị trì phù hợp với quy hoạch nông thôn mới là đất ở, nhưng chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện về cập nhật điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đến nay UBND xã đã thực hiện rà soát cập nhật quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 và quy hoạch nông thôn mới và đã trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các thửa đất không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông thôn mới UBND xã sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định.”

Qua lời giải trình này người dân xã Bình Minh có thể hy vọng một tương lai không xa chính quyền xã sẽ có một lộ trình cụ thể trong công tác xử lý tình trạng phân lô bán nền và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công