Chợ Việt Online

Share This Post

SG 247

Hố Nai 3 (Trảng Bom – Đồng Nai): Hơn 60 cơ sở sản xuất được xây dựng và hoạt động trái phép gây ô nhiễm môi trường

Thời gian vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND huyện Vĩnh Cửu và huyện Trảng Bom chỉ đạo xã rà soát tình hình sử dụng đất không đúng mục đích, không có hồ sơ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn. Qua ra soát, chỉ riêng tại khu bực ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom đã có hàng loạt cơ sở sản xuất kinh được xây dựng và hoạt động trái phép trên đất nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường mà chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Trước thực trạng hàng loạt nhà xưởng được xây dựng và hoạt động trái phép trên đất nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thời gian vừa qua, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND huyện Vĩnh Cửu và huyện Trảng Bom chỉ đạo cấp xã rà soát lại toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh được xây dựng và hoạt động trái phép gây ô nhiễm môi trường.

Qua rà soát, chỉ riêng khu vực tại ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, khu vực giáp ranh với ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu có 63 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó đã có gần sáu chục cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Mặc dù, khu vực này phần lớn thuộc quy hoạch đất trồng cây lâu năm, một phần đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Phần còn lại của ấp Lộ Đức thuộc quy hoạch đất trồng lúa nước. Tuy nhiên, hiện nay khu vực đất nằm trong quy hoạch đất trồng cây lâu năm giáp với ranh giới ấp Vàm, xã Thiện Tân hầu hết đã bị lấn chiếm để xây dựng nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh trái phép.

Công ty TNHH Gia Quân Phát đã xây dựng nhà xưởng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 75 tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Gia Quân Phát đã xây dựng nhà xưởng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 75 tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Gia Quân Phát đã xây dựng nhà xưởng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 75 tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Gia Quân Phát đã xây dựng nhà xưởng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 75 tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Gia Quân Phát đã xây dựng nhà xưởng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 75 tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Gia Quân Phát đã xây dựng nhà xưởng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 75 tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Gia Quân Phát đã xây dựng nhà xưởng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 75 tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Gia Quân Phát đã xây dựng nhà xưởng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 75 tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Gia Quân Phát đã xây dựng nhà xưởng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 75 tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Gia Quân Phát đã xây dựng nhà xưởng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 75 tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Gia Quân Phát đã xây dựng nhà xưởng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 75 tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Gia Quân Phát đã xây dựng nhà xưởng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 75 tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh công ty TNHH Chế Biến Gỗ Thiên Ân Thịnh xây dựng trái phép nhà tiền chế, nhà văn phòng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm tại thửa 461 tờ bản đồ số 2 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3. Mặc dù đã bị UBND huyện Trảng Bom xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà chưa thực hiện thủ tục môi trường

Chi nhánh công ty TNHH Chế Biến Gỗ Thiên Ân Thịnh xây dựng trái phép nhà tiền chế, nhà văn phòng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm tại thửa 461 tờ bản đồ số 2 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3. Mặc dù đã bị UBND huyện Trảng Bom xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà chưa thực hiện thủ tục môi trường

Chi nhánh công ty TNHH Chế Biến Gỗ Thiên Ân Thịnh xây dựng trái phép nhà tiền chế, nhà văn phòng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm tại thửa 461 tờ bản đồ số 2 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3. Mặc dù đã bị UBND huyện Trảng Bom xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà chưa thực hiện thủ tục môi trường

Chi nhánh công ty TNHH Chế Biến Gỗ Thiên Ân Thịnh xây dựng trái phép nhà tiền chế, nhà văn phòng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm tại thửa 461 tờ bản đồ số 2 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3. Mặc dù đã bị UBND huyện Trảng Bom xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà chưa thực hiện thủ tục môi trường

Chi nhánh công ty TNHH Chế Biến Gỗ Thiên Ân Thịnh xây dựng trái phép nhà tiền chế, nhà văn phòng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm tại thửa 461 tờ bản đồ số 2 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3. Mặc dù đã bị UBND huyện Trảng Bom xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà chưa thực hiện thủ tục môi trường

Chi nhánh công ty TNHH Chế Biến Gỗ Thiên Ân Thịnh xây dựng trái phép nhà tiền chế, nhà văn phòng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm tại thửa 461 tờ bản đồ số 2 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3. Mặc dù đã bị UBND huyện Trảng Bom xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà chưa thực hiện thủ tục môi trường

Chi nhánh công ty TNHH Chế Biến Gỗ Thiên Ân Thịnh xây dựng trái phép nhà tiền chế, nhà văn phòng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm tại thửa 461 tờ bản đồ số 2 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3. Mặc dù đã bị UBND huyện Trảng Bom xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà chưa thực hiện thủ tục môi trường

Chi nhánh công ty TNHH Chế Biến Gỗ Thiên Ân Thịnh xây dựng trái phép nhà tiền chế, nhà văn phòng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm tại thửa 461 tờ bản đồ số 2 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3. Mặc dù đã bị UBND huyện Trảng Bom xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà chưa thực hiện thủ tục môi trường

Chi nhánh công ty TNHH Chế Biến Gỗ Thiên Ân Thịnh xây dựng trái phép nhà tiền chế, nhà văn phòng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm tại thửa 461 tờ bản đồ số 2 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3. Mặc dù đã bị UBND huyện Trảng Bom xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà chưa thực hiện thủ tục môi trường

Chi nhánh công ty TNHH Chế Biến Gỗ Thiên Ân Thịnh xây dựng trái phép nhà tiền chế, nhà văn phòng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm tại thửa 461 tờ bản đồ số 2 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3. Mặc dù đã bị UBND huyện Trảng Bom xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà chưa thực hiện thủ tục môi trường

Chi nhánh công ty TNHH Chế Biến Gỗ Thiên Ân Thịnh xây dựng trái phép nhà tiền chế, nhà văn phòng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm tại thửa 461 tờ bản đồ số 2 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3. Mặc dù đã bị UBND huyện Trảng Bom xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà chưa thực hiện thủ tục môi trường

Chi nhánh công ty TNHH Chế Biến Gỗ Thiên Ân Thịnh xây dựng trái phép nhà tiền chế, nhà văn phòng hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ trên đất trồng cây hàng năm tại thửa 461 tờ bản đồ số 2 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3. Mặc dù đã bị UBND huyện Trảng Bom xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà chưa thực hiện thủ tục môi trường

Chi nhánh Công ty TNHH Gỗ Kim Hải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa 50 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác. Mặc dù đã bị UBND xã xử lý vi phạm đất đai đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, đến này nà xưởng của công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh Công ty TNHH Gỗ Kim Hải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa 50 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác. Mặc dù đã bị UBND xã xử lý vi phạm đất đai đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, đến này nà xưởng của công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh Công ty TNHH Gỗ Kim Hải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa 50 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác. Mặc dù đã bị UBND xã xử lý vi phạm đất đai đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, đến này nà xưởng của công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh Công ty TNHH Gỗ Kim Hải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa 50 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác. Mặc dù đã bị UBND xã xử lý vi phạm đất đai đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, đến này nà xưởng của công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh Công ty TNHH Gỗ Kim Hải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa 50 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác. Mặc dù đã bị UBND xã xử lý vi phạm đất đai đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, đến này nà xưởng của công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh Công ty TNHH Gỗ Kim Hải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa 50 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác. Mặc dù đã bị UBND xã xử lý vi phạm đất đai đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, đến này nà xưởng của công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh Công ty TNHH Gỗ Kim Hải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa 50 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác. Mặc dù đã bị UBND xã xử lý vi phạm đất đai đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, đến này nà xưởng của công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh Công ty TNHH Gỗ Kim Hải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa 50 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác. Mặc dù đã bị UBND xã xử lý vi phạm đất đai đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, đến này nà xưởng của công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh Công ty TNHH Gỗ Kim Hải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa 50 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác. Mặc dù đã bị UBND xã xử lý vi phạm đất đai đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, đến này nà xưởng của công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh Công ty TNHH Gỗ Kim Hải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa 50 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác. Mặc dù đã bị UBND xã xử lý vi phạm đất đai đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, đến này nà xưởng của công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Khải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 54 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm chế xuất từ hạt nhựa: túi nylon, túi xốp, bao bì PE, PP; màng nhựa PE, màng nhựa PP và các sản phẩm về nhựa. Mặc dù, hoạt động trong lĩnh vực này có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Khải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 54 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm chế xuất từ hạt nhựa: túi nylon, túi xốp, bao bì PE, PP; màng nhựa PE, màng nhựa PP và các sản phẩm về nhựa. Mặc dù, hoạt động trong lĩnh vực này có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Khải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 54 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm chế xuất từ hạt nhựa: túi nylon, túi xốp, bao bì PE, PP; màng nhựa PE, màng nhựa PP và các sản phẩm về nhựa. Mặc dù, hoạt động trong lĩnh vực này có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Khải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 54 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm chế xuất từ hạt nhựa: túi nylon, túi xốp, bao bì PE, PP; màng nhựa PE, màng nhựa PP và các sản phẩm về nhựa. Mặc dù, hoạt động trong lĩnh vực này có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Khải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 54 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm chế xuất từ hạt nhựa: túi nylon, túi xốp, bao bì PE, PP; màng nhựa PE, màng nhựa PP và các sản phẩm về nhựa. Mặc dù, hoạt động trong lĩnh vực này có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Khải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 54 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm chế xuất từ hạt nhựa: túi nylon, túi xốp, bao bì PE, PP; màng nhựa PE, màng nhựa PP và các sản phẩm về nhựa. Mặc dù, hoạt động trong lĩnh vực này có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Khải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 54 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm chế xuất từ hạt nhựa: túi nylon, túi xốp, bao bì PE, PP; màng nhựa PE, màng nhựa PP và các sản phẩm về nhựa. Mặc dù, hoạt động trong lĩnh vực này có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Khải Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 54 tờ bản đồ số 4 thuộc ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm chế xuất từ hạt nhựa: túi nylon, túi xốp, bao bì PE, PP; màng nhựa PE, màng nhựa PP và các sản phẩm về nhựa. Mặc dù, hoạt động trong lĩnh vực này có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty TNHH Hóa Dầu Đông Á đã xây dựng trái phép căn nhà tiền chế trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa đất số 24 tờ bản đồ số 5 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 để hoạt động san chiết nhớt. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Hiện nay cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cơ nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Hóa Dầu Đông Á đã xây dựng trái phép căn nhà tiền chế trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa đất số 24 tờ bản đồ số 5 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 để hoạt động san chiết nhớt. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Hiện nay cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cơ nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Hóa Dầu Đông Á đã xây dựng trái phép căn nhà tiền chế trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa đất số 24 tờ bản đồ số 5 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 để hoạt động san chiết nhớt. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Hiện nay cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cơ nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Hóa Dầu Đông Á đã xây dựng trái phép căn nhà tiền chế trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa đất số 24 tờ bản đồ số 5 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 để hoạt động san chiết nhớt. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Hiện nay cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cơ nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Hóa Dầu Đông Á đã xây dựng trái phép căn nhà tiền chế trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa đất số 24 tờ bản đồ số 5 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 để hoạt động san chiết nhớt. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Hiện nay cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cơ nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Hóa Dầu Đông Á đã xây dựng trái phép căn nhà tiền chế trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa đất số 24 tờ bản đồ số 5 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 để hoạt động san chiết nhớt. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Hiện nay cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cơ nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Hóa Dầu Đông Á đã xây dựng trái phép căn nhà tiền chế trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa đất số 24 tờ bản đồ số 5 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 để hoạt động san chiết nhớt. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Hiện nay cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cơ nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Hóa Dầu Đông Á đã xây dựng trái phép căn nhà tiền chế trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa đất số 24 tờ bản đồ số 5 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 để hoạt động san chiết nhớt. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Hiện nay cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cơ nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Hóa Dầu Đông Á đã xây dựng trái phép căn nhà tiền chế trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa đất số 24 tờ bản đồ số 5 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 để hoạt động san chiết nhớt. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Hiện nay cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cơ nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty TNHH Hóa Dầu Đông Á đã xây dựng trái phép căn nhà tiền chế trên đất trồng cây hàng năm khác tại thửa đất số 24 tờ bản đồ số 5 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 để hoạt động san chiết nhớt. Mặc dù đã bị UBND xã Hố Nai 3 xử lý vi phạm đất đai, đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng. Hiện nay cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cơ nhưng chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thái Hòa được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 33 tờ bản đồ 22 thuộc tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất gỗ, ván. Mặc dù, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động mà chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thái Hòa được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 33 tờ bản đồ 22 thuộc tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất gỗ, ván. Mặc dù, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động mà chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thái Hòa được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 33 tờ bản đồ 22 thuộc tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất gỗ, ván. Mặc dù, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động mà chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thái Hòa được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 33 tờ bản đồ 22 thuộc tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất gỗ, ván. Mặc dù, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động mà chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thái Hòa được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 33 tờ bản đồ 22 thuộc tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất gỗ, ván. Mặc dù, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động mà chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thái Hòa được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 33 tờ bản đồ 22 thuộc tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất gỗ, ván. Mặc dù, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động mà chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thái Hòa được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 33 tờ bản đồ 22 thuộc tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất gỗ, ván. Mặc dù, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động mà chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thái Hòa được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 33 tờ bản đồ 22 thuộc tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất gỗ, ván. Mặc dù, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty vẫn ngang nhiên hoạt động mà chưa thực hiện thủ tục môi trường.

Công ty CPXD Thép Vina Tấn Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 48 tờ bản đồ 23 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện thép. Mặc dù xây dựng trái phép, hoạt động sản xuất cấu kiện thép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty CPXD Thép Vina Tấn Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 48 tờ bản đồ 23 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện thép. Mặc dù xây dựng trái phép, hoạt động sản xuất cấu kiện thép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty CPXD Thép Vina Tấn Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 48 tờ bản đồ 23 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện thép. Mặc dù xây dựng trái phép, hoạt động sản xuất cấu kiện thép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty CPXD Thép Vina Tấn Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 48 tờ bản đồ 23 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện thép. Mặc dù xây dựng trái phép, hoạt động sản xuất cấu kiện thép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty CPXD Thép Vina Tấn Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 48 tờ bản đồ 23 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện thép. Mặc dù xây dựng trái phép, hoạt động sản xuất cấu kiện thép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty CPXD Thép Vina Tấn Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 48 tờ bản đồ 23 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện thép. Mặc dù xây dựng trái phép, hoạt động sản xuất cấu kiện thép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty CPXD Thép Vina Tấn Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 48 tờ bản đồ 23 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện thép. Mặc dù xây dựng trái phép, hoạt động sản xuất cấu kiện thép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty CPXD Thép Vina Tấn Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 48 tờ bản đồ 23 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện thép. Mặc dù xây dựng trái phép, hoạt động sản xuất cấu kiện thép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty CPXD Thép Vina Tấn Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 48 tờ bản đồ 23 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện thép. Mặc dù xây dựng trái phép, hoạt động sản xuất cấu kiện thép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty CPXD Thép Vina Tấn Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 48 tờ bản đồ 23 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện thép. Mặc dù xây dựng trái phép, hoạt động sản xuất cấu kiện thép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty CPXD Thép Vina Tấn Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 48 tờ bản đồ 23 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện thép. Mặc dù xây dựng trái phép, hoạt động sản xuất cấu kiện thép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Công ty CPXD Thép Vina Tấn Phát được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 48 tờ bản đồ 23 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện thép. Mặc dù xây dựng trái phép, hoạt động sản xuất cấu kiện thép có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện thủ tục môi trường

Cơ sở chăn nuôi gà do ông Trịnh Đức Khoa làm chủ đã xây dựng nhà tiền chế trên diện tích 20000m2 đất trồng cây hàng năm khác, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thửa đất 14 và thửa 36 cùng tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Cơ sở kinh doanh này hiện nay vẫn đang hoạt động chăn nuôi gia cầm

Cơ sở chăn nuôi gà do ông Trịnh Đức Khoa làm chủ đã xây dựng nhà tiền chế trên diện tích 20000m2 đất trồng cây hàng năm khác, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thửa đất 14 và thửa 36 cùng tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Cơ sở kinh doanh này hiện nay vẫn đang hoạt động chăn nuôi gia cầm

Cơ sở chăn nuôi gà do ông Trịnh Đức Khoa làm chủ đã xây dựng nhà tiền chế trên diện tích 20000m2 đất trồng cây hàng năm khác, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thửa đất 14 và thửa 36 cùng tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Cơ sở kinh doanh này hiện nay vẫn đang hoạt động chăn nuôi gia cầm

Cơ sở chăn nuôi gà do ông Trịnh Đức Khoa làm chủ đã xây dựng nhà tiền chế trên diện tích 20000m2 đất trồng cây hàng năm khác, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thửa đất 14 và thửa 36 cùng tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Cơ sở kinh doanh này hiện nay vẫn đang hoạt động chăn nuôi gia cầm

Cơ sở chăn nuôi gà do ông Trịnh Đức Khoa làm chủ đã xây dựng nhà tiền chế trên diện tích 20000m2 đất trồng cây hàng năm khác, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thửa đất 14 và thửa 36 cùng tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Cơ sở kinh doanh này hiện nay vẫn đang hoạt động chăn nuôi gia cầm

Cơ sở chăn nuôi gà do ông Trịnh Đức Khoa làm chủ đã xây dựng nhà tiền chế trên diện tích 20000m2 đất trồng cây hàng năm khác, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thửa đất 14 và thửa 36 cùng tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Cơ sở kinh doanh này hiện nay vẫn đang hoạt động chăn nuôi gia cầm

Cơ sở chăn nuôi gà do ông Trịnh Đức Khoa làm chủ đã xây dựng nhà tiền chế trên diện tích 20000m2 đất trồng cây hàng năm khác, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thửa đất 14 và thửa 36 cùng tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Cơ sở kinh doanh này hiện nay vẫn đang hoạt động chăn nuôi gia cầm

Cơ sở chăn nuôi gà do ông Trịnh Đức Khoa làm chủ đã xây dựng nhà tiền chế trên diện tích 20000m2 đất trồng cây hàng năm khác, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thửa đất 14 và thửa 36 cùng tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Cơ sở kinh doanh này hiện nay vẫn đang hoạt động chăn nuôi gia cầm

Cơ sở chăn nuôi gà do ông Trịnh Đức Khoa làm chủ đã xây dựng nhà tiền chế trên diện tích 20000m2 đất trồng cây hàng năm khác, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thửa đất 14 và thửa 36 cùng tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Cơ sở kinh doanh này hiện nay vẫn đang hoạt động chăn nuôi gia cầm

Cơ sở chăn nuôi gà do ông Trịnh Đức Khoa làm chủ đã xây dựng nhà tiền chế trên diện tích 20000m2 đất trồng cây hàng năm khác, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thửa đất 14 và thửa 36 cùng tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Cơ sở kinh doanh này hiện nay vẫn đang hoạt động chăn nuôi gia cầm

Cơ sở chăn nuôi gà do ông Trịnh Đức Khoa làm chủ đã xây dựng nhà tiền chế trên diện tích 20000m2 đất trồng cây hàng năm khác, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thửa đất 14 và thửa 36 cùng tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Cơ sở kinh doanh này hiện nay vẫn đang hoạt động chăn nuôi gia cầm

Cơ sở chăn nuôi gà do ông Trịnh Đức Khoa làm chủ đã xây dựng nhà tiền chế trên diện tích 20000m2 đất trồng cây hàng năm khác, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thửa đất 14 và thửa 36 cùng tờ bản đồ số 1 thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Cơ sở kinh doanh này hiện nay vẫn đang hoạt động chăn nuôi gia cầm

Điều đáng nói hơn là hầu hết các cơ sở đều hoạt động trong những lĩnh vực gây ô nhiễm mà theo quy định của pháp luật bắt buộc phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nhưng hàng loạt doanh nghiệp, cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp pháp luật. Nhiều trường hợp đã bị UBND xã xử lý vi phạm đất đai và có đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng như: Công ty TNHH Hóa Dầu Đông Á, Chi nhánh Công ty TNHH chế biến gỗ Thiên Ân Thịnh, Công ty TNHH Gia Quân Phát, Công ty TNHH Gỗ Kim Hải Phát, .... Thậm chí có những cơ sở đã bị UBND huyện xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, môi trường nhưng chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vẫn không hề thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả hay thủ tục môi trường như: cơ sở Song Linh hoạt động trong lĩnh vực ó hạt nhựa, nhà nấu muối của bà Nguyễn Thị Cúc, nhà xưởng chế biến gỗ của ông Huỳnh Văn Cường.

Thiết nghĩ, chính quyền cần mạnh tay xử lý nghiêm những doanh nghiệp, cở sở sản xuất kinh doanh xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hoạt động “lụi” gây ô nhiễm môi trường; buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả để lập lại trật tự xây dựng, trả lại không gian xanh cho môi trường.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công