largeer
Home / Tag
Hội Doanh Nhân Trẻ TP.Hồ Chí Minh - Ban dự án YBA - Thư Viện Container (Ngôi Nhà Tri Thức) đã phối hợp cùng Huyện đoàn Nhà Bè  khảo sát địa điểm Hội Doanh Nhân Trẻ TP.Hồ Chí Minh - Ban dự án YBA - Thư Viện Container (Ngôi Nhà Tri Thức) đã phối hợp cùng Huyện đoàn Nhà Bè  khảo sát địa điểm

Hội Doanh Nhân Trẻ TP.Hồ Chí Minh - Ban dự án YBA - Thư Viện Container (Ngôi Nhà Tri Thức) đã phối hợp cùng Huyện đoàn Nhà Bè khảo sát địa điểm

-   26/01/2024 17:01

Chiều thứ ba 23/01/2024 vừa qua, Hội Doanh Nhân Trẻ TP.Hồ Chí Minh ( YBA HCM) - Ban dự án YBA - Thư Viện Container (Ngôi Nhà Tri Thức) đã phối hợp cùng Huyện đoàn Nhà Bè tổ chức đoàn khảo sát đến một số điểm trường trên địa bàn huyện Nhà Bè nhằm chọn trường phù hợp.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công