largeer
Home / Tag
Sau khi lỗ 306 tỷ đồng năm 2022, năm 2023 chuỗi nhà thuốc An Khang sẽ làm gì? Sau khi lỗ 306 tỷ đồng năm 2022, năm 2023 chuỗi nhà thuốc An Khang sẽ làm gì?

Sau khi lỗ 306 tỷ đồng năm 2022, năm 2023 chuỗi nhà thuốc An Khang sẽ làm gì?

-   18/03/2023 13:43

Sau khi dừng mở rộng An Khang và kết thúc năm với số lỗ 306 tỷ đồng, An Khang hiện nay chỉ giữ lại những cửa hàng có biên lợi nhuận dương. Sang năm 2023, An Khang sẽ hướng đến mục tiêu lợi nhuận.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công