largeer
Home / Tag
PV Gas Trading xác lập kỷ lục sản lượng kinh doanh: sản lượng kinh doanh quốc tế có sự tăng trưởng mạnh, đạt 2,2 lần so với năm 2022 PV Gas Trading xác lập kỷ lục sản lượng kinh doanh: sản lượng kinh doanh quốc tế có sự tăng trưởng mạnh, đạt 2,2 lần so với năm 2022

PV Gas Trading xác lập kỷ lục sản lượng kinh doanh: sản lượng kinh doanh quốc tế có sự tăng trưởng mạnh, đạt 2,2 lần so với năm 2022

-   25/11/2023 09:56

Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí (PV Gas Trading) cho biết, năm 2023 tổng sản lượng kinh doanh ước đạt 2,45 triệu tấn (bằng 136% kế hoạch năm, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm 2022).

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công