Home / Tag
Thực phẩm chức năng Pico Collagen Premium quảng cáo như thuốc chữa bệnh Thực phẩm chức năng Pico Collagen Premium quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thực phẩm chức năng Pico Collagen Premium quảng cáo như thuốc chữa bệnh

-   29/12/2022 07:29

Cục An toàn thực phẩm (Bộ y tế) thông tin, trên trang https://www.hangngoainhap.com.vn/3370-vien-uong-pico-collagen-premium-ribeto-75-vien-nhat-gia-tot.html quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Pico Collagen Premium khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung; nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công