largeer
Home / Tag
Lộ diện chủ đầu tư 3 Cụm công nghiệp hơn 72ha tại Bình Định Lộ diện chủ đầu tư 3 Cụm công nghiệp hơn 72ha tại Bình Định

Lộ diện chủ đầu tư 3 Cụm công nghiệp hơn 72ha tại Bình Định

-   07/03/2023 08:37

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước rộng hơn 38ha. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 305 tỷ đồng.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công