Hướng dẫn đăng bài

A.      ĐĂNG NHẬP

Bước 1: nhập URL: sg247.com.vn

Bước 2: Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản gmail, số điện thoại và tạo tài khoản trực tiếp trên trang.

B.      QUY TRÌNH NHẬP LIỆU

1.       QUY TRÌNH ĐĂNG BÀI VIẾT

Bước 1: Click vào nút “Tạo bài viết”

Bước 2: Nhập tiêu đề bài viết

Bước 3: Nhập mô tả  

Bước 4: Chọn chuyên mục cho bài viết (Ví dụ: các bài viết về địa ốc, bất động sản, bạn sẽ chọn chuyên mục “Thị trường địa ốc”)

Bước 5: Nhập nội dung bài viết

Click vào Insert để có thể chèn video, link bài viết, kí tự đặc biệt, chèn ngày tháng năm

Click vào “Formats” để định dạng lề trên lề dưới, hiện ngày tháng nắm, chữ in đậm, in nghiên, gạch chân và mũ lũy thừa hoặc code. Định dạng căn lề trái, lề phải, lề giữa, canh đều.

Khi bạn rê chuột vào các biểu tượng trong khung nhập nội dùng bài viết, sẽ hiển thị các từ liên quan đến nội dung và chức năng của từng biểu tượng.

Undo:  Quay trở về một thao tác trước đó, Redo: tiến tới mục đã trở về trước đó

Bold: Tô đậm , Italic: In nghiên

Align Left: canh lề trái, Align center: căn lề giữa, Align right: căn lề phải, Justify: căn đều

Bullet list: kí tự nổi đầu dòng, Numbered list: số thứ tự

Decrease indent: nhích dòng qua trái một ô, Increase indent: nhích dòng qua phải một ô

Insert/ edit link: chèn link vào bài viết

Bước 6: Click vào nút “Upload Ảnh” biểu tượng máy ảnh để cập nhật ảnh bìa cho bài viết.

Bước 7: Điền tên tác giả vào cuối bài, góc phải của bài viết

Bước 8: Click vào nút “Đăng bài”

2.       QUY TRÌNH THEO DÕI BÀI VIẾT

Trong khoảng thời gian bài viết chờ xét duyệt, bạn có thể theo dõi tình trạng bài viết:

Click vào “Danh sách bài”

Bài chờ biên tập: các bài viết đang chờ biên tập

Bài trả về: các bài viết bị trả về do không đúng với quy định và định hướng của mạng xã hội.

Bài chờ xuất bản: các bài viết đã được biên tập duyệt và chờ được xuất bản lên trang

Bài đã xuất bản: các bài viết của tác giả đã được xuất bản lên trang.

3.       QUY TRÌNH THIẾT LẬP TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Click vào nút “Cài đặt” Bạn có thể thay đổi Tên, số điện thoại, đổi mật khẩu, ngày sinh...

Click vào nút “ Thay đổi ảnh đại diện” để cập nhật ảnh đại diện

Click vào nút “ Thay đổi ảnh bìa” để cập nhật ảnh bìa

 

 

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công