largeer
Home / Tag
Song Mã đối đầu, ai sẽ được kéo mủ cao su giao cho khách? Song Mã đối đầu, ai sẽ được kéo mủ cao su giao cho khách?

Song Mã đối đầu, ai sẽ được kéo mủ cao su giao cho khách?

-   07/05/2024 17:44

Hai nhà thầu cạnh tranh gói thầu Vận chuyển mủ cao su SVR10 đi giao cho khách hàng tại các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và tại các cảng thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH một thành viên cao su Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công