Home / Tag
Án phí đối với người thứ ba trong vụ án thừa kế? Án phí đối với người thứ ba trong vụ án thừa kế?

Án phí đối với người thứ ba trong vụ án thừa kế?

-   29/05/2022 17:00

Là người được nhờ quản lý thửa đất là di sản thừa kế giữa nguyên đơn và bị đơn trong vụ án “tranh chấp di sản thừa kế, tôi có yêu cầu độc lập đề nghị được hưởng công sức giữ gìn tôn tạo quyền sử dụng đất, tôi có phải chiụ án phí sơ thẩm không? Văn Ngọc Vũ (H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng)

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công