Chợ Việt Online
Home / Tag
Vân nhức nhối tình trạng bán điều non ở Bình Phước Vân nhức nhối tình trạng bán điều non ở Bình Phước

Vân nhức nhối tình trạng bán điều non ở Bình Phước

-   02/04/2021 10:45

Thời gian gần đây, chuyện bán điều non đã trở thành chuyện thời sự của người dân vùng nông thôn, đặc biệt trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Để trang trải cuộc sống, nhiều hộ phải bán điều non, cầm cố, sang nhượng đất đai và không ít hộ vướng vào bẫy “tín dụng đen”.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công