largeer
Home / Tag
Bình Phước: Công ty Tâm Việt chỉ trong một ngày “một mình một ngưa” trúng liền 2 gói xây lắp của Ban QL các Dự án thành phố Đồng Xoài Bình Phước: Công ty Tâm Việt chỉ trong một ngày “một mình một ngưa” trúng liền 2 gói xây lắp của Ban QL các Dự án thành phố Đồng Xoài

Bình Phước: Công ty Tâm Việt chỉ trong một ngày “một mình một ngưa” trúng liền 2 gói xây lắp của Ban QL các Dự án thành phố Đồng Xoài

-   25/12/2023 16:38

Cả hai gói thầu trên được Ban quản lý các dự án thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phê duyệt trúng thầu ngày 20/12/2023 chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thượng mại Tâm Việt trúng thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 5 tỷ đồng.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công