Home / Tag
Gói thầu hơn 12 tỷ trồng cây xanh hoa kiểng tại Sa Đéc (Đồng Tháp) yêu cầu nhân sự gây cạnh tranh không bình đẳng? Gói thầu hơn 12 tỷ trồng cây xanh hoa kiểng tại Sa Đéc (Đồng Tháp) yêu cầu nhân sự gây cạnh tranh không bình đẳng?

Gói thầu hơn 12 tỷ trồng cây xanh hoa kiểng tại Sa Đéc (Đồng Tháp) yêu cầu nhân sự gây cạnh tranh không bình đẳng?

-   19/10/2023 09:33

Theo nhà thầu phản ánh, E-HSMT của gói trồng cây xanh hoa kiểng các khu vực trong Công viên và đường phố năm 2023 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thái A làm bên mời thầu yêu cầu vị trí Chỉ huy trưởng công trường yêu cầu có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (có lĩnh vực cây xanh) hạng III trở lên… Điều này theo nhà thầu đang gây cạnh tranh không bình đẳng, làm hạn chế?

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công