largeer
Home / Tag
Long An: Duy nhất công ty An Đại Lộc dự thầu Đường Kênh Xáng A (đoạn từ HL 20 đến đường kênh 6 mét) gần 17 tỷ của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc Long An: Duy nhất công ty An Đại Lộc dự thầu Đường Kênh Xáng A (đoạn từ HL 20 đến đường kênh 6 mét) gần 17 tỷ của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc

Long An: Duy nhất công ty An Đại Lộc dự thầu Đường Kênh Xáng A (đoạn từ HL 20 đến đường kênh 6 mét) gần 17 tỷ của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc

-   14/11/2023 15:46

Gói thầu thi công xây dựng Đường Kênh Xáng A (đoạn từ HL 20 đến đường kênh 6 mét) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc mở thầu từ 02/11/2023 đến 13/11/2023 chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần xây dựng An Đại Lộc dự thầu với giá 16.665.135.492.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công