largeer
Home / Tag
TP HCM: Công ty Nghi Hân chỉ trong một ngày được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 chỉ định thầu rút gọn 4 gói xây lắp TP HCM: Công ty Nghi Hân chỉ trong một ngày được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 chỉ định thầu rút gọn 4 gói xây lắp

TP HCM: Công ty Nghi Hân chỉ trong một ngày được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 chỉ định thầu rút gọn 4 gói xây lắp

-   21/12/2023 15:06

Thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nghi Hân từ ngày 20/11 đến 16/12/2023 trúng liền 11 gói xây dựng toàn bộ chỉ định thầu rút gọn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 (TP HCM) . Chỉ trong ngày 11/12 trúng liền 4 gói chỉ định thầu rút gọn, ngày 6/12 trúng liền 3 gói chỉ định thầu rút gọn.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công