Home / Tag
Đồng Thuận Hà: Nhà thầu “ruột” của Ban QLDA Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh, trúng liên tiếp 2 gói xây lắp hơn 54 tỷ đồng trong một ngày Đồng Thuận Hà: Nhà thầu “ruột” của Ban QLDA Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh, trúng liên tiếp 2 gói xây lắp hơn 54 tỷ đồng trong một ngày

Đồng Thuận Hà: Nhà thầu “ruột” của Ban QLDA Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh, trúng liên tiếp 2 gói xây lắp hơn 54 tỷ đồng trong một ngày

-   06/09/2023 11:04

Chỉ trong ngày 5/9/2023, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh đã công bố CÔNG TY TNHH ĐỒNG THUẬN HÀ trúng 2 gói thầu xây lắp tại dự án Đường Đất Sét - Bến Củi. Điểm chung của hai gói thầu xây lắp thuộc dự án hơn 300 tỷ này là chỉ có duy nhất Đồng Thuận Hà tham gia và trúng, tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Gói thầu hơn 11 tỷ đồng tại dự án Sửa chữa vừa đường ĐT.797 (Tây Ninh), CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VŨ HOAN một mình tham gia và trúng? Gói thầu hơn 11 tỷ đồng tại dự án Sửa chữa vừa đường ĐT.797 (Tây Ninh), CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VŨ HOAN một mình tham gia và trúng?

Gói thầu hơn 11 tỷ đồng tại dự án Sửa chữa vừa đường ĐT.797 (Tây Ninh), CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VŨ HOAN một mình tham gia và trúng?

-   14/08/2023 19:24

Gói thầu Sửa chữa vừa đường ĐT.797 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh mời thầu, đã đóng thầu ngày 31/7/2023 có giá 11.729.705.000 hiện có duy nhất CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VŨ HOAN tham gia.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công