largeer
Home / Tag
Đồng Nai: Đông Nhật Huy một mình một ngựa trúng gói thầu hơn 19 tỷ trường Tiểu học Nguyễn Huệ Đồng Nai: Đông Nhật Huy một mình một ngựa trúng gói thầu hơn 19 tỷ trường Tiểu học Nguyễn Huệ

Đồng Nai: Đông Nhật Huy một mình một ngựa trúng gói thầu hơn 19 tỷ trường Tiểu học Nguyễn Huệ

-   13/11/2023 11:30

Gói thầu số 09 (Xây lắp): Xây dựng công trình chính và các hạng mục phụ trợ tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ, ngày 10/11/2023 Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt số quyết định 602/QĐ-QLDA trúng thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Đông Nhật Huy với giá hơn 19 tỷ đồng trong 360 ngày từ 13/11/2023.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công