largeer
Home / Tag
Bình Thuận: Duy nhất Công ty Phương Đông dự thầu gói xây lắp hơn 7 tỷ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quý Bình Thuận: Duy nhất Công ty Phương Đông dự thầu gói xây lắp hơn 7 tỷ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quý

Bình Thuận: Duy nhất Công ty Phương Đông dự thầu gói xây lắp hơn 7 tỷ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quý

-   10/11/2023 15:35

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng Phương Đông là nhà thầu duy nhất dự thầu gói xây lăp toàn bộ công trình trường Mầm non Ngũ Phụng (khối 06 phòng học tại điểm trường Thương Châu), huyện Phú Quý do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quý làm chủ đầu tư.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công