largeer
Home / Tag
Liên danh Sao Đỏ - Đê kè Hải Dương tiếp tục trúng gói thầu hơn 160 tỷ do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An làm chủ đầu tư Liên danh Sao Đỏ - Đê kè Hải Dương tiếp tục trúng gói thầu hơn 160 tỷ do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An làm chủ đầu tư

Liên danh Sao Đỏ - Đê kè Hải Dương tiếp tục trúng gói thầu hơn 160 tỷ do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An làm chủ đầu tư

-   05/05/2023 17:59

Cụ thể, liên danh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAO ĐỎ và CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÊ KÈ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG đã trúng gói thầu thi công xây dựng kè đoạn K1+009 đến K2+310 (Bờ Nam), đoạn K0+000 đến K1+460 (Bờ Bắc) và đảm bảo giao thông thủy thuộc dự án Bờ kè thị trấn Tân Thạnh, tỉnh Long An (giai đoạn 2).

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công