Home / Tag
Bẫy hợp đồng đặt cọc công chứng - Khuyến cáo từ luật sư Bẫy hợp đồng đặt cọc công chứng - Khuyến cáo từ luật sư

Bẫy hợp đồng đặt cọc công chứng - Khuyến cáo từ luật sư

-   04/08/2022 10:00

Tình hình giá đất lên cao rất nhiều trường hợp nhờ tư vấn liên quan đến xử lý Hợp đồng đặt cọc trong đó oái ăm nhất là trường hợp xử lý Hợp đồng đăt cọc có công chứng mà bên mua bỏ cọc. Chủ đất muốn bán cho người khác nhưng không VPCC nào chịu ký mà hướng dẫn đi kiện bên đặt cọc trước đây và có bản án thì mới giải quyết? Chủ đất lắc đầu chào thua.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công