largeer
Home / Tag
Gợi ý quy trình hoàn tất 1 giao dịch bds cộng đồng tham khảo nhé Gợi ý quy trình hoàn tất 1 giao dịch bds cộng đồng tham khảo nhé

Gợi ý quy trình hoàn tất 1 giao dịch bds cộng đồng tham khảo nhé

-   22/07/2023 12:53

Bước 1 .đặt cọc việc Chốt giao dịch 1 bds sẽ bắt đầu bằng việc đặt cọc ,đặt cọc là việc đảm bảo cho giao dịch được tiến hành , đặt cọc có 2 hình thức, là cọc tay ( 2 bên kí trên giấy đặt cọc viết bằng tay có MG làm chứng ki cùng) và đặt cọc tại phòng công chứng.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công