Home / Tag
Dự án bệnh viện 1.724 tỷ đồng tại Đồng Tháp: Chậm vận hành vì vướng mắc về thiết bị Dự án bệnh viện 1.724 tỷ đồng tại Đồng Tháp: Chậm vận hành vì vướng mắc về thiết bị

Dự án bệnh viện 1.724 tỷ đồng tại Đồng Tháp: Chậm vận hành vì vướng mắc về thiết bị

-   16/04/2023 09:55

Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp có tổng mức đầu tư hơn 1.724 tỷ đồng, chậm tiến độ đề ra do nhiều yếu tố, cả khách quan lẫn chủ quan. Đến nay, các hạng mục xây dựng đã hoàn hành, thiết bị được giao, nhưng Dự án chưa thể đi vào vận hành toàn bộ do vấn đề mới phát sinh.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công