Chợ Việt Online
Home / Tag
Xây dựng thương hiệu ca cao Việt Nam trên thị trường thế giới Xây dựng thương hiệu ca cao Việt Nam trên thị trường thế giới

Xây dựng thương hiệu ca cao Việt Nam trên thị trường thế giới

-   19/11/2020 09:15

Việt Nam sở hữu một loại ca cao rất độc đáo, đó là có hương vị trái cây và chua nhẹ rất khó tìm. Đây chính là yếu tố có thể giúp ca cao Việt Nam chiếm lĩnh được một thị trường ngách trên thế giới. Từ đó, mục tiêu của ngành ca cao đặt ra là làm sao xây dựng được thương hiệu ca cao Việt Nam trên thị trường thế giới.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công