largeer
Home / Tag
Cà phê Mê Trang được vinh danh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2023 Cà phê Mê Trang được vinh danh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2023

Cà phê Mê Trang được vinh danh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2023

-   07/01/2024 11:20

Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang (Cà phê Mê Trang) tổ chức vinh danh và giới thiệu sản phẩm Ocean Blue - sản phẩm Công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công