Chợ Việt Online
Home / Tag
Dùng giấy tờ giả để lên máy bay, hai hành khách bị cấm bay 1 năm Dùng giấy tờ giả để lên máy bay, hai hành khách bị cấm bay 1 năm

Dùng giấy tờ giả để lên máy bay, hai hành khách bị cấm bay 1 năm

-   06/11/2020 09:45

Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với 2 hành khách vì đã có hành vi vi phạm quy định về an ninh hàng không. Thời gian bị cấm vận chuyển là 12 tháng, tính từ ngày 15-11-2020 đến hết ngày 14-11-2021 và kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo, tính từ ngày 15-11-2021 đến hết ngày 14-5-2021.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công