largeer
Home / Tag
'Hãi hùng' với kho cảng than của cty Long Thuận tại KCN Ông Kèo 'Hãi hùng' với kho cảng than của cty Long Thuận tại KCN Ông Kèo

'Hãi hùng' với kho cảng than của cty Long Thuận tại KCN Ông Kèo

-   09/02/2023 16:10

Bụi than ngập trời, ngập đường, ngập cả xe lẫn người.... Các cao nhân cho hỏi cty CP đầu tư Long Thuận tập kết, chế biến, kinh doanh than như vậy có đảm bảo các quy định của pháp luật không? Chẳng lẽ phải chấp nhận sống chung với ô nhiễm thế này ư?

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công