largeer
Home / Tag
Tập đoàn Sơn Hải vừa đề xuất làm cao tốc Nha Trang - Liên Khương Tập đoàn Sơn Hải vừa đề xuất làm cao tốc Nha Trang - Liên Khương

Tập đoàn Sơn Hải vừa đề xuất làm cao tốc Nha Trang - Liên Khương

-   09/02/2023 11:51

Tập đoàn Sơn Hải vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND tỉnh Khánh Hòa xin nghiên cứu, khảo sát để lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án đường bộ cao tốc từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Liên Khương (Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công