largeer
Home / Tag
Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 'bỏ túi' gói thầu gần 900 tỷ tại cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 'bỏ túi' gói thầu gần 900 tỷ tại cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 'bỏ túi' gói thầu gần 900 tỷ tại cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

-   13/04/2023 09:55

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 12/2022, với tổng mức đầu tư hơn 3.197 tỷ đồng

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công