Chợ Việt Online
Home / Tag
Một gia đình 10 lần bị kẻ gian chặt hạ vườn cà phê Một gia đình 10 lần bị kẻ gian chặt hạ vườn cà phê

Một gia đình 10 lần bị kẻ gian chặt hạ vườn cà phê

-   08/11/2020 13:36

Đây là lần thứ 10 gia đình ông Vũ Xuân Hải (ngụ thôn 7, xã Hòa Ninh, H.Di Linh, Lâm Đồng) bị kẻ gian chặt phá vườn cà phê. Những lần trước, mỗi lần gia đình ông bị chặt hạ từ 60 - 80 cây cà phê, thậm chí có lần bị đốn hạ tới hơn gần 200 cây cà phê đang cho thu hoạch. Lần này ông Hải rơi nước mắt nhìn gần 120 cây cà phê bị kẻ gian đốn hạ không thương tiếc.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công