largeer
Home / Tag
Bạc Liêu: Công ty TNHH Truyền thông Bầu Trời Việt tiếp trúng trúng gói thầu hơn 9 tỷ đồng chỉnh trang đô thị chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024? Bạc Liêu: Công ty TNHH Truyền thông Bầu Trời Việt tiếp trúng trúng gói thầu hơn 9 tỷ đồng chỉnh trang đô thị chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024?

Bạc Liêu: Công ty TNHH Truyền thông Bầu Trời Việt tiếp trúng trúng gói thầu hơn 9 tỷ đồng chỉnh trang đô thị chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024?

-   26/12/2023 16:25

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu Gói thầu số 08: Chi phí xây dựng (Theo kết quả thẩm định từ GXD3 đến GXD11) thuộc dự án chỉnh trang đô thị chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư chỉ có duy nhất Công ty TNHH Truyền thông Bầu Trời Việt tham gia dự thầu với giá 9.182.200.534.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công