largeer
Home / Tag
Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thu hơn 32 tỷ đồng trong quý I Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thu hơn 32 tỷ đồng trong quý I

Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thu hơn 32 tỷ đồng trong quý I

-   21/04/2023 21:42

Kết thúc quý thua lỗ trong cuối năm 2022, đơn vị vận hành cáp treo ở núi Bà Đen ghi nhận lãi ròng trở lại gần 19 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công