largeer
Home / Tag
Ông Bùi Thành Nhơn chính thức quay lại ghế Chủ tịch HĐQT Novaland Ông Bùi Thành Nhơn chính thức quay lại ghế Chủ tịch HĐQT Novaland

Ông Bùi Thành Nhơn chính thức quay lại ghế Chủ tịch HĐQT Novaland

-   03/02/2023 16:11

Ngày 03/02/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) công bố Nghị quyết của HĐQT số 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG về việc bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công