largeer
Home / Tag
Đất quốc phòng là gì? Có được chuyển nhượng đất quốc phòng không? Đất quốc phòng là gì? Có được chuyển nhượng đất quốc phòng không?

Đất quốc phòng là gì? Có được chuyển nhượng đất quốc phòng không?

-   23/11/2022 09:28

Đất quốc phòng là một trong những loại đất được quy hoạch, sử dụng theo nhu cầu riêng biệt của Bộ Quốc phòng và Nhà nước. Trong nhiều trường hợp, quy hoạch, kế hoạch sử dụng loại đất này có thể được xem xét là bí mật quốc gia. Vậy cụ thể đất quốc phòng là loại đất gì? Đất quốc phòng có mua bán được không?

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công