largeer
Home / Tag
Muốn ăn cơm trắng với giò, à nhầm PV muốn đặt lịch làm việc với xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai phải mang HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Muốn ăn cơm trắng với giò, à nhầm PV muốn đặt lịch làm việc với xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai phải mang HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Muốn ăn cơm trắng với giò, à nhầm PV muốn đặt lịch làm việc với xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai phải mang HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

-   18/04/2023 21:34

Phải là Hợp đồng lao động nha quý vị. Có hợp đồng lao động mới làm việc trao đổi được với chính quyền xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai . Chuyện quan trọng em phải nhắc quý vị nhiều lần, nếu không đến là hổng có được việc, còn bị lập biên bản gọi là "đương sự" đó!

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công