Home / Tag
Những bất thường vụ Công ty Cát Tường chuyển nhượng 8 khu đất tại Tiền Giang Những bất thường vụ Công ty Cát Tường chuyển nhượng 8 khu đất tại Tiền Giang

Những bất thường vụ Công ty Cát Tường chuyển nhượng 8 khu đất tại Tiền Giang

-   12/09/2022 12:11

Vụ việc xảy ra cũng chính là một lời cảnh tỉnh cho người dân cần tỉnh táo và cảnh giác khi vay tiền người khác; tuyệt đối thận trọng khi được yêu cầu ký Hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất; tránh trường hợp cả tin vay được 1 đồng mà phải trả cả 1 mảnh đất.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công