largeer
Home / Tag
Cấp nước Bến Thành dự kiến giảm 66,5% mức tiêu thụ điện nhờ năng lượng mặt trời, tiết kiệm được khoảng 301 triệu đồng/năm Cấp nước Bến Thành dự kiến giảm 66,5% mức tiêu thụ điện nhờ năng lượng mặt trời, tiết kiệm được khoảng 301 triệu đồng/năm

Cấp nước Bến Thành dự kiến giảm 66,5% mức tiêu thụ điện nhờ năng lượng mặt trời, tiết kiệm được khoảng 301 triệu đồng/năm

-   16/11/2023 14:02

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã đầu tư hơn 806 triệu đồng trong tháng 8/2023 để lắp đặt 90 tấm pin năng lượng mặt trời với tổng công suất 49,50 kWp trên diện tích mái 434 m2. Hệ thống này được kỳ vọng giúp công ty giảm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng, đồng thời mang lại hiệu suất sử dụng lớn trong việc cung cấp năng lượng xanh.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công