Home / Tag
Điền Kim chỉ trong 2 ngày trúng liền 2 gói thầu tại Bình Dương: Toàn xây lắp và mua sắm thiết bị trường học Điền Kim chỉ trong 2 ngày trúng liền 2 gói thầu tại Bình Dương: Toàn xây lắp và mua sắm thiết bị trường học

Điền Kim chỉ trong 2 ngày trúng liền 2 gói thầu tại Bình Dương: Toàn xây lắp và mua sắm thiết bị trường học

-   25/10/2023 15:49

Từ ngày 17-18/10/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điền Kim được công bố kết quả trúng 2 gói thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tân Uyên. Trong đó một gói xây lắp hơn 141 tỷ đồng trúng liên danh một mình một ngựa.

Bình Dương: Điền Kim cùng liên danh một mình tham gia gói mua sắm thiết bị hơn 20 tỷ tại trường THCS tạo nguồn Nguyễn Trãi Bình Dương: Điền Kim cùng liên danh một mình tham gia gói mua sắm thiết bị hơn 20 tỷ tại trường THCS tạo nguồn Nguyễn Trãi

Bình Dương: Điền Kim cùng liên danh một mình tham gia gói mua sắm thiết bị hơn 20 tỷ tại trường THCS tạo nguồn Nguyễn Trãi

-   07/10/2023 12:44

Gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường Trung học cơ sở tạo nguồn huyện Phú Giáo (Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư đã đóng thầu ngày 28/9/2023, chỉ có duy nhất liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điền Kim và công ty TNHH Sinh Hùng tham gia, cơ hội rộng cửa…

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công