largeer
Home / Tag
Công ty DV Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu 'không đối thủ' tại  gói thầu xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, Phường 11 Công ty DV Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu 'không đối thủ' tại  gói thầu xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, Phường 11

Công ty DV Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu 'không đối thủ' tại gói thầu xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, Phường 11

-   24/11/2023 14:25

Ngày 24/11/2023, Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu phê duyệt quyết định số 1942/QĐ-BQLDA1 trúng gói thầu xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, Phường 11 (BRVT) với giá hơn 7,1 tỷ đồng trong 270 ngày.

Duy nhất Công ty DV Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu tham gia gói thầu xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, Phường 11 Duy nhất Công ty DV Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu tham gia gói thầu xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, Phường 11

Duy nhất Công ty DV Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu tham gia gói thầu xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, Phường 11

-   08/11/2023 16:52

Theo đó, gói thầu thi công xây lắp xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, Phường 11 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu hiện đang xét thầu. Gói thầu có giá dự toán 7.555.802.581 chỉ có duy nhất một nhà thầu là Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu dự thầu.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công