Home / Tag
Công ty Cổ phần Dịch vụ xây lắp Hạ tầng một mình một ngựa tại gói xây lắp hơn 11 tỷ đồng khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu Công ty Cổ phần Dịch vụ xây lắp Hạ tầng một mình một ngựa tại gói xây lắp hơn 11 tỷ đồng khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu

Công ty Cổ phần Dịch vụ xây lắp Hạ tầng một mình một ngựa tại gói xây lắp hơn 11 tỷ đồng khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu

-   30/10/2023 11:20

Gói thầu thi công xây dựng dự án khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư hiện đã hoàn thành mở thầu ngày 22/10/2023 chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Dịch vụ xây lắp Hạ tầng tham gia với giá dự thầu 11.187.228.624.

Công ty cổ phần Dịch vụ xây lắp Hạ tầng không đạt E-HSMT tại gói xây lắp hơn 11 tỷ đồng dự án Khu công viên ao cá Phường 2 Công ty cổ phần Dịch vụ xây lắp Hạ tầng không đạt E-HSMT tại gói xây lắp hơn 11 tỷ đồng dự án Khu công viên ao cá Phường 2

Công ty cổ phần Dịch vụ xây lắp Hạ tầng không đạt E-HSMT tại gói xây lắp hơn 11 tỷ đồng dự án Khu công viên ao cá Phường 2

-   12/10/2023 17:51

Duy nhất Công ty Cổ phần Dịch vụ xây lắp Hạ tầng tham dự gói thầu thi công công trình giao thông thuộc dự án Khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Tuy nhiên ngày 12/10/2023, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng 2 TP Vũng Tàu đã hủy gói thầu vì không đạt E-HSMT.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công