Home / Tag
Bình Thuận: Liên danh Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận và Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa tiếp tục “một mình một ngựa” dự thầu gói VSCC hơn 218 tỷ Bình Thuận: Liên danh Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận và Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa tiếp tục “một mình một ngựa” dự thầu gói VSCC hơn 218 tỷ

Bình Thuận: Liên danh Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận và Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa tiếp tục “một mình một ngựa” dự thầu gói VSCC hơn 218 tỷ

-   21/11/2023 12:23

Trước đó gói IB2300236404Gói thầu số 03: Vệ sinh công cộng mời thầu từ 25/9/2023 -14/10/2023 hiện đã bị hủy cũng chỉ có duy nhất liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận và Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa tham dự với bảo đảm dự thầu 3.280.000.000. Trong đó Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận là liên danh chính.

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận tham gia cả 3 gói thầu dịch vụ công trên địa bàn thành phố Phan Thiết: 2/3 gói đều chỉ có duy nhất tham gia và trúng? Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận tham gia cả 3 gói thầu dịch vụ công trên địa bàn thành phố Phan Thiết: 2/3 gói đều chỉ có duy nhất tham gia và trúng?

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận tham gia cả 3 gói thầu dịch vụ công trên địa bàn thành phố Phan Thiết: 2/3 gói đều chỉ có duy nhất tham gia và trúng?

-   16/10/2023 11:54

Cả 3 gói thầu thuộc KHLCNT Dịch vụ công trên địa bàn thành phố Phan Thiết (Vệ sinh công cộng, Cây xanh – Công viên, Chiếu sáng đô thị) được Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Phan Thiết giao cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh mời thầu. Hiện gói thầu đã đóng ngày 14/10. Cả 3 gói thầu đều có sự xuất hiện của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công