Home / Tag
Công ty Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu trúng gói thầu thi công trồng rừng hơn 1 tỷ đồng Công ty Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu trúng gói thầu thi công trồng rừng hơn 1 tỷ đồng

Công ty Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu trúng gói thầu thi công trồng rừng hơn 1 tỷ đồng

-   08/09/2023 12:56

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐỨC TÍN mới đây đã công bố đơn vị trúng gói thầu thi công trồng rừng tại KHLCNT công trình Trồng rừng năm 2023 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Theo đó CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU là đơn vị trúng thầu với giá 1.083.301.503.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU tiếp tục trúng thầu gói hơn 10 tỷ của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu??? CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU tiếp tục trúng thầu gói hơn 10 tỷ của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu???

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU tiếp tục trúng thầu gói hơn 10 tỷ của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu???

-   26/08/2023 13:37

Theo đó, gói thầu thi công xây lắp và thiết bị tại dự án Xây dựng công viên xã Long Sơn do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu đóng thầu ngày 25/8/2023 với giá dự toán 10.553.632.725 tiếp tục chỉ có duy nhất CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU tham gia dự thầu. Một chuyên gia đấu thầu nhận định, nhà thầu này, "rộng cửa" giành phần thắng!

Công ty cây xanh và đô thị Vũng Tàu lại tiếp tục trúng gói thầu thi công gần 5 tỷ tại dự án Trang trí lễ Quốc Khánh 2/9/2023 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư? Công ty cây xanh và đô thị Vũng Tàu lại tiếp tục trúng gói thầu thi công gần 5 tỷ tại dự án Trang trí lễ Quốc Khánh 2/9/2023 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư?

Công ty cây xanh và đô thị Vũng Tàu lại tiếp tục trúng gói thầu thi công gần 5 tỷ tại dự án Trang trí lễ Quốc Khánh 2/9/2023 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư?

-   24/08/2023 08:21

Là công ty có ngành nghề chính là dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan nên cũng dễ hiểu khi Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (Công ty cây xanh và đô thị Vũng Tàu) trúng gói thầu Thi công xây dựng (Gói số 02) gần 5 tỷ tại dự án Trang trí lễ Quốc Khánh 2/9/2023 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Bà Rịa Vũng Tàu: Gói thầu gần 5 tỷ trang trí lễ Quốc Khánh 2/9/2023, nhà thầu “ruột” sẽ tiếp tục trúng thầu? Bà Rịa Vũng Tàu: Gói thầu gần 5 tỷ trang trí lễ Quốc Khánh 2/9/2023, nhà thầu “ruột” sẽ tiếp tục trúng thầu?

Bà Rịa Vũng Tàu: Gói thầu gần 5 tỷ trang trí lễ Quốc Khánh 2/9/2023, nhà thầu “ruột” sẽ tiếp tục trúng thầu?

-   20/08/2023 07:31

Ngày 17/8/2023, gói thầu thi công xây dựng (Gói số 2) thuộc dự án Trang trí lễ Quốc Khánh 2/9/2023 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư đã mở thầu. Gói thầu có dự toán 4.985.448.000 sẽ đóng thầu vào ngày 24/8/2023. Năm 2022, CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU là đơn vị duy nhất tham gia và trúng gói thầu này.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công