Home / Tag
Liên danh Đạt Phương – SBTECH một mình tham gia và trúng gói xây lắp hơn 350 tỷ đồng tại Bà Rịa Vũng Tàu Liên danh Đạt Phương – SBTECH một mình tham gia và trúng gói xây lắp hơn 350 tỷ đồng tại Bà Rịa Vũng Tàu

Liên danh Đạt Phương – SBTECH một mình tham gia và trúng gói xây lắp hơn 350 tỷ đồng tại Bà Rịa Vũng Tàu

-   05/08/2023 15:48

Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới đây đã công bố đơn vị thi công xây lắp gói thầu Xây mới cầu Cửa Lấp 2 và sửa chữa tăng cường cầu Cửa Lấp cũ thuộc dự án Xây dựng mới cầu Cửa Lấp 2 và Nâng cấp, mở rộng đoạn từ Ngã ba Lò Vôi đến cổng khu du lịch Thùy Dương huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ là liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương - Công ty Cổ phần SBTECH.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công