Share This Post

Chăm sóc sắc đẹp

Công ty cổ phần tập đoàn Nusee bị 'sờ gáy' liên quan đến hoạt động quản lý, quảng cáo mỹ phẩm

Theo đó, Cục Quản lý Dược cho biết, qua tra cứu cơ sở dữ liệu tại hệ thống trực tuyến tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu kết nối Cổng thông tin một cửa Quốc gia, Cục Quản lý Dược chưa cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho Công ty cổ phần tập đoàn Nusee.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đề nghị Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm của Công ty cổ phần tập đoàn Nusee, trong đó có hoạt động quảng cáo các sản phẩm thương hiệu “mỹ phẩm Nusee”.

89

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm của Công ty cổ phần tập đoàn Nusee, trong đó có hoạt động quảng cáo các sản phẩm thương hiệu “mỹ phẩm Nusee”. Trường hợp phát hiện có vi phạm các quy định hiện hành về công bố, kinh doanh, quản cáo mỹ phẩm, đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.Cục Quản lý Dược cũng cho biết, việc quản lý mỹ phẩm thực hiện theo quy định của Hiệp định mỹ phẩm Asean và Thông tư số 7/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành.

Cre: MT

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công