Home / Tag
Đánh bại 3 đối thủ, Công nghiệp Hữu Hồng trúng gói thầu mua sắm công tơ điện tử và bộ tập trung DCU thu thập dữ liệu từ xa cho 5 tỉnh gần 97 tỷ đồng của EVNSPC Đánh bại 3 đối thủ, Công nghiệp Hữu Hồng trúng gói thầu mua sắm công tơ điện tử và bộ tập trung DCU thu thập dữ liệu từ xa cho 5 tỉnh gần 97 tỷ đồng của EVNSPC

Đánh bại 3 đối thủ, Công nghiệp Hữu Hồng trúng gói thầu mua sắm công tơ điện tử và bộ tập trung DCU thu thập dữ liệu từ xa cho 5 tỉnh gần 97 tỷ đồng của EVNSPC

-   24/10/2023 10:40

Ngày 22/10/2023, EVNSPC (Tổng công ty Điện lực miền Nam) đã phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 1 Mua sắm Công tơ điện tử và Bộ tập trung DCU thu thập dữ liệu từ xa cho các tỉnh: Bình Phước, BRVT, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long cho nhu cầu dịch chuyển lịch ghi chỉ số công tơ năm 2023 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Công nghiệp Hữu Hồng có “rộng cửa” tại gói mua sắm công tơ điện tử và bộ tập trung DCU thu thập dữ liệu từ xa cho 5 tỉnh hơn 97 tỷ đồng của EVNSPC? Công nghiệp Hữu Hồng có “rộng cửa” tại gói mua sắm công tơ điện tử và bộ tập trung DCU thu thập dữ liệu từ xa cho 5 tỉnh hơn 97 tỷ đồng của EVNSPC?

Công nghiệp Hữu Hồng có “rộng cửa” tại gói mua sắm công tơ điện tử và bộ tập trung DCU thu thập dữ liệu từ xa cho 5 tỉnh hơn 97 tỷ đồng của EVNSPC?

-   28/09/2023 11:58

Theo đó, Gói thầu số 2 Mua sắm Công tơ điện tử và Bộ tập trung DCU thu thập dữ liệu từ xa cho các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Dương cho nhu cầu dịch chuyển lịch ghi chỉ số công tơ năm 2023 của Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đóng thầu ngày 26/9/2023 và đang trong thời gian xét thầu.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công