Home / Tag
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đang mời thầu gói thầu hơn 57 tỷ đồng xây dựng đập làm hồ nước Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đang mời thầu gói thầu hơn 57 tỷ đồng xây dựng đập làm hồ nước

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đang mời thầu gói thầu hơn 57 tỷ đồng xây dựng đập làm hồ nước

-   15/08/2023 15:35

Gói thầu Xây dựng đập làm hồ nước cung cấp cho Trung tâm hành chính huyện và đầu nối tuyến đường ĐT 760 chạy qua Trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập được mời thầu từ ngày 2/8 đến 22/8/2023 với giá trị hơn 57 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập làm chủ đầu tư.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công