largeer
Home / Tag
BRVT: Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Vũ “một mình một ngựa” tham gia gói thầu xây lắp hơn 12 tỷ đồng của Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Đức BRVT: Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Vũ “một mình một ngựa” tham gia gói thầu xây lắp hơn 12 tỷ đồng của Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Đức

BRVT: Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Vũ “một mình một ngựa” tham gia gói thầu xây lắp hơn 12 tỷ đồng của Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Đức

-   11/12/2023 16:23

Tại gói thầu xây lắp thuộc dự án sửa chữa, nâng cấp đường giao thông ấp Vĩnh Bình, Lộc Hòa, Kim Bình, xã Bình Giã của Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Vũ dự thầu với giá 12.415.381.568.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công