Home / Tag
Các gói thầu tại Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT 768 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư Các gói thầu tại Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT 768 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư

Các gói thầu tại Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT 768 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư

-   14/04/2023 18:09

Đường tỉnh 768 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến nút giao với đường tỉnh 767 là tuyến huyết mạch kết nối giữa huyện Vĩnh Cửu với TP Biên Hòa và huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương). Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT 768 là một trong 4 dự án trọng điểm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021). Theo đó, hạng mục xây lắp của dự án được chia làm 4 gói thầu, gồm 3 gói thầu xây lắp phần đường và 1 gói thầu xây lắp phần cầu.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công