largeer
Home / Tag
BRVT: Công ty Công trình đô thị huyện Đất Đỏ tiếp tục một mình một ngựa trúng gói DVCI năm 2024 hơn 24 tỷ tại huyện Đất Đỏ? BRVT: Công ty Công trình đô thị huyện Đất Đỏ tiếp tục một mình một ngựa trúng gói DVCI năm 2024 hơn 24 tỷ tại huyện Đất Đỏ?

BRVT: Công ty Công trình đô thị huyện Đất Đỏ tiếp tục một mình một ngựa trúng gói DVCI năm 2024 hơn 24 tỷ tại huyện Đất Đỏ?

-   18/12/2023 14:30

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu số 1 (Chăm sóc cây xanh, sửa chữa điện) thuộc KHLCNT Thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích năm 2024 trên địa bàn huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu). Duy nhất Công ty Công trình đô thị huyện Đất Đỏ tham gia gói thầu có giá 24.374.324.924 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đất Đỏ.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công